×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Sprievodca užívateľa ECTS

Európsky systém na prenos a zhromažďovanie kreditov (ECTS) je nástroj európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA), ktorý zvyšuje transparentnosť štúdia a kurzov, a pomáha tak zlepšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

ECTS Users Guide
Sprievodca užívateľa ECTS

Európsky systém na prenos a zhromažďovanie kreditov (ECTS) je nástroj európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA), ktorý zvyšuje transparentnosť štúdia a kurzov, a pomáha tak zlepšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

PDF - 2.25 MB
Other
05.12.2018
Slovak
Spanish - PDF - 4.59 MB
Guía de uso del ECTS
French - PDF - 3.17 MB
Guide d’utilisation ECTS
Italian - PDF - 2.83 MB
ECTS Guida per l'utente
Polish - PDF - 4.29 MB
Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS
English - PDF - 1.91 MB
ECTS Users’ Guide
German - PDF - 2.77 MB
ECTS Leitfaden