×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS

Europejski system transferu i akumulowania osiągnięć (ECTS) jest narzędziem stosowanym w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – EOSW (European Higher Education Area – EHEA) do zwiększenia przejrzystości programów kształcenia i tym samym poprawy jakości szkolnictwa wyższego.

ECTS Users Guide
Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS

Europejski system transferu i akumulowania osiągnięć (ECTS) jest narzędziem stosowanym w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – EOSW (European Higher Education Area – EHEA) do zwiększenia przejrzystości programów kształcenia i tym samym poprawy jakości szkolnictwa wyższego.

PDF - 4.29 MB
Other
05.12.2018
Polish
Spanish - PDF - 4.59 MB
Guía de uso del ECTS
French - PDF - 3.17 MB
Guide d’utilisation ECTS
Italian - PDF - 2.83 MB
ECTS Guida per l'utente
English - PDF - 1.91 MB
ECTS Users’ Guide
Slovak - PDF - 2.25 MB
Sprievodca užívateľa ECTS
German - PDF - 2.77 MB
ECTS Leitfaden