×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

ECTS Users’ Guide

The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

ECTS Users Guide
ECTS Users’ Guide

The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education.

PDF - 1.91 MB
Other
05.12.2018
English
Spanish - PDF - 4.59 MB
Guía de uso del ECTS
French - PDF - 3.17 MB
Guide d’utilisation ECTS
Italian - PDF - 2.83 MB
ECTS Guida per l'utente
Polish - PDF - 4.29 MB
Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS
Slovak - PDF - 2.25 MB
Sprievodca užívateľa ECTS
German - PDF - 2.77 MB
ECTS Leitfaden