×

Ne bucurăm să vă regăsim pe noul site „Educație și formare”. În prezent, majoritatea paginilor sunt disponibile doar în limba engleză. Site-ul este însă în curs de traducere în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE. Vom actualiza paginile imediat ce primim traducerile.

Propunere de recomandare a Consiliului privind recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate

În mai 2018, Comisia Europeană a publicat o propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a învățământului secundar superior, precum și a rezultatelor perioadelor de studii petrecute în străinătate. Obiectivul propunerii este de a ne asigura că oricărui student, ucenic sau elev care a dobândit experiență educațională în străinătate, fie pentru obținerea unei calificări, fie pentru o mobilitate de studiu, poate să i se recunoască în mod automat experiența respectivă în scopul continuării studiilor.

Recunoașterea experiențelor de mobilitate

În mai 2018, Comisia Europeană a publicat o propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a învățământului secundar superior, precum și a rezultatelor perioadelor de studii petrecute în străinătate. Obiectivul propunerii este de a ne asigura că oricărui student, ucenic sau elev care a dobândit experiență educațională în străinătate, fie pentru obținerea unei calificări, fie pentru o mobilitate de studiu, poate să i se recunoască în mod automat experiența respectivă în scopul continuării studiilor. Îmbunătățirea procedurilor de recunoaștere reprezintă un element esențial în direcția creării unui Spațiu european al educației până în 2025, unde oamenii să poată avea un puternic simț al identității în calitate de cetățeni europeni. De aceea, avem nevoie de „o Europă în care învățarea, studiile și cercetarea să nu fie afectate de frontiere”.

Mobilitatea de studiu încurajează dobândirea unor competențe și a unor experiențe cruciale pentru participarea activă la societate și la piața muncii. Recenta evaluare la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ a evidențiat impactul pozitiv al mobilității asupra încrederii, independenței și capitalului social al cursanților, precum și asupra tranziției lor către încadrarea în muncă. În contextul unui mediu educațional și ocupațional globalizat, este absolut necesar ca aceștia să poată valorifica la maximum toate oportunitățile de învățare existente în întreaga UE. 

Consultări cu părțile interesate la începutul acestui an au arătat un sprijin puternic pentru acțiunile UE în acest domeniu. Respondenții au confirmat faptul că procedurile de recunoaștere sunt de obicei lente, sunt lăsate la latitudinea instituțiilor individuale și nu sunt suficient de transparente. În special în ceea ce privește învățământul secundar, atât recunoașterea calificărilor din învățământul secundar superior cât și recunoașterea rezultatelor din perioadele de învățare în străinătate diferă considerabil de la o țară la alta. De multe ori, tinerii care doresc să studieze în străinătate pentru o perioadă mai lungă în învățământul secundar sau să se înscrie în învățământul superior în alt stat membru nu dispun de informații și nu au nicio certitudine cu privire la recunoașterea calificărilor și a competențelor lor. 

Propunerea de recomandare a Consiliului

Propunerea de recomandare a Consiliului invită statele membre să își asume un angajament politic de a lua măsuri pentru a introduce recunoașterea automată până în 2025. Această măsură va fi însoțită de acțiuni care vor consolida încrederea reciprocă la nivel de sisteme de învățământ și vor sprijini statele membre în ceea ce privește îmbunătățirea recunoașterii, pentru a facilita mobilitatea în scop educațional.

În domeniul învățământului superior, recomandarea se va baza pe progresele deja realizate în alte foruri, în special Procesul de la Bologna și Convenția de la Lisabona privind recunoașterea calificărilor, precum și prin acorduri multilaterale între grupuri de state membre, cum ar fi decizia Beneluxului din ianuarie 2018 privind recunoașterea automată a diplomelor din învățământul superior. De asemenea, va promova o utilizare pe scară mai largă a instrumentelor existente care pot sprijini recunoașterea calificărilor și a rezultatelor din perioadele de studiu în străinătate, printre care Europass, Cadrul european al calificărilor sau sistemul european de credite pentru educație și formare profesională.

La nivel secundar, recomandarea propusă urmărește să îmbunătățească procedurile de recunoaștere pentru calificările corespunzătoare învățământului secundar superior care oferă acces la învățământul superior, inclusiv în domeniul educației și formării profesionale. În plus, programul va promova recunoașterea rezultatelor din perioadele de stagiu în străinătate pentru a permite înscrierea în următorul an de școală sau de studiu.