×

Köszönjük, hogy ellátogatott az oktatás és képzés témakörével foglalkozó megújult honlapunkra.  Az oldalak többsége jelenleg csak angolul olvasható.  Folyamatban van azonban a honlap fordítása az EU többi 23 hivatalos nyelvére.  Az oldalakat frissíteni fogjuk, amint rendelkezésre állnak a fordítások.

Javaslat a diplomák, valamint a külföldi tanulmányi időszakok automatikus kölcsönös elismerésére irányuló tanácsi ajánlásra

Az Európai Bizottság 2018 májusában tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot tett közzé a felsőfokú és felső középfokú okleveleknek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek automatikus kölcsönös elismerésének előmozdítása céljából. Az EU azt szeretné elérni, hogy a külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkező összes hallgató, gyakornok vagy diák a továbbtanuláshoz automatikusan el tudja ismertetni tapasztalatát, akár képesítés megszerzése, akár egyéb tanulmányok céljából vett részt mobilitási programokban.

A mobilitási programok során szerzett tapasztalatok elismerése

Az Európai Bizottság 2018 májusában tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot tett közzé a felsőfokú és felső középfokú okleveleknek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek automatikus kölcsönös elismerésének előmozdítása céljából. Az EU azt szeretné elérni, hogy a külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkező összes hallgató, gyakornok vagy diák a továbbtanuláshoz automatikusan el tudja ismertetni tapasztalatát, akár képesítés megszerzése, akár egyéb tanulmányok céljából vett részt mobilitási programokban. Az elismertetési eljárások javítása központi eleme annak a törekvésnek, hogy 2025-re létrejöjjön egy európai oktatási térség, ahol nem szabnak gátat határok a tanulásnak és a kutatásnak, és ahol így erősödhet az európai identitástudat.

A tanulási célú mobilitás révén a tanulók olyan kompetenciákra és tapasztalatokra tehetnek szert, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy tevékeny szerepet vállaljanak a társadalomban és a munkaerőpiacon. Az Erasmus+ program közelmúltbeli félidős értékelése szintén azt igazolta, hogy a mobilitás kedvezően hat a hallgatók magabiztosságára, önállóságára, kapcsolati tőkéjére és elhelyezkedésére. Nagyon fontos, hogy a globalizált oktatási és foglalkoztatási környezetben a diákok a lehető legjobban ki tudják használni az EU-szerte kínált tanulási lehetőségeket.

Az idei év egy korábbi szakaszában lefolytatott konzultáció arra világított rá, hogy az érintettek szerint ezen a területen uniós szintű intézkedésekre van szükség. A megkérdezettek azt állították, hogy az elismertetési eljárások gyakran lassúak, az egyes intézmények megítélésétől függnek, és nem elég átláthatóak. Különösen a középiskolások képesítéseinek és külföldi tanulmányainak elismertetése tér el nagymértékben az egyes tagállamokban. Azok a fiatalok, akik hosszabb ideig szeretnék középiskolai tanulmányaikat külföldön folytatni, vagy egy másik tagállam felsőoktatási intézményébe kívánnak bekerülni, gyakran bizonytalanok képesítéseik és kompetenciáik elismerésével kapcsolatban, illetve nincsenek erre vonatkozó információik.

Javaslat tanácsi ajánlásra

A tanácsi ajánlásra irányuló javaslat felkéri a tagállamokat, hogy politikailag kötelezzék el magukat olyan lépések mellett, melyek nyomán 2025-re be tudják vezetni az automatikus elismerést. A kötelezettségvállalást olyan intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek növelik az egymás oktatási rendszereibe vetett bizalmat és támogatják az elismertetési eljárás javítására irányuló tagállami erőfeszítéseket. Az átfogó cél a tanulási mobilitás megkönnyítése.

A felsőoktatás területén az ajánlás azokra az eredményekre épít, amelyeket az EU más fórumokon ért el: a bolognai folyamatra, a lisszaboni elismerési egyezményre és a tagállamok egy-egy csoportjai által megkötött többoldalú megállapodásokra (pl. a Benelux-államoknak a felsőfokú képesítések automatikus elismeréséről szóló, 2018. januári határozatára). Az ajánlás továbbá elő fogja mozdítani a képesítések és a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek elismerését segítő, már létező eszközök használatát, úgymint az Europass-t, az európai képesítési keretrendszert, és az európai szakképzési kreditrendszert.

A középfokú oktatást illetően a javaslat a felsőfokú tanulmányokra jogosító, felső középfokú (ideértve a szakképzési) képesítések elismertetési eljárását hivatott javítani. Célja emellett, hogy ösztönözze a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek elismertetését annak érdekében, hogy az érintett tanulók felsőbb osztályokba iratkozhassanak.