×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Prijedlog Preporuke Vijeća o automatskom uzajamnom priznavanju diploma i razdoblja školovanja u inozemstvu

Europska komisija objavila je u svibnju 2018. prijedlog Preporuke Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma visokog i višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu. Cilj je osigurati da se svakom studentu, naučniku ili učeniku koji prođe neku vrstu školovanja u inozemstvu, bilo za stjecanje kvalifikacije ili u okviru mobilnosti u svrhu učenja, to razdoblje automatski prizna u svrhu daljnjeg školovanja.

Priznavanje iskustava mobilnosti

Europska komisija objavila je u svibnju 2018. prijedlog Preporuke Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma visokog i višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu. Cilj je osigurati da se svakom studentu, naučniku ili učeniku koji prođe neku vrstu školovanja u inozemstvu, bilo za stjecanje kvalifikacije ili u okviru mobilnosti u svrhu učenja, to razdoblje automatski prizna u svrhu daljnjeg školovanja. Poboljšanje postupaka priznavanja temeljni je element ambicije da se do 2025. uspostavi europski prostor obrazovanja, u kojem će ljudi moći imati snažan osjećaj svojeg europskog identiteta koji se temelji na „Europi u kojoj granice neće otežavati učenje, studiranje i istraživanje”.

Mobilnost u svrhu učenja služi za stjecanje kompetencija i iskustava koji su ključni za aktivno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada. To je bilo vidljivo u nedavnoj evaluaciji programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja, u kojoj se pokazalo da mobilnost pozitivno utječe na samopouzdanje i neovisnost učenika i studenata te njihov socijalni kapital i prelazak u svijet rada. S obzirom na to da globalizacija sve dublje zahvaća i obrazovanje i zapošljavanje, učenici i studenti moraju što bolje iskoristiti sve mogućnosti za učenje bilo gdje u EU-u.

Prema rezultatima ovogodišnjeg savjetovanja s dionicima, postoji snažna podrška za djelovanje EU-a u tom području. Sudionici su potvrdili da su postupci priznavanja često spori, ovise o odluci pojedinačne institucije te nisu dovoljno transparentni. Posebice na sekundarnoj razini među zemljama postoje velike razlike u priznavanju viših sekundarnih kvalifikacija i ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu. Mladi koji tijekom sekundarnog obrazovanja žele provesti dulje razdoblje školujući se u inozemstvu ili žele započeti visoko obrazovanje u drugoj državi članici često nemaju dovoljno informacija niti mogu biti sigurni hoće li im kvalifikacije i kompetencije biti priznate.

Predložena Preporuka Vijeća

Predloženom Preporukom Vijeća pozivaju se države članice da preuzmu političku obvezu da do 2025. uvedu automatsko priznavanje. To će biti popraćeno mjerama kojima će se izgraditi povjerenje u obrazovne sustave drugih država članica te će se državama članicama pomoći da poboljšaju priznavanje radi olakšavanja mobilnosti u svrhu učenja.

Kad je riječ o visokom obrazovanju, Preporuka će se temeljiti na već postignutom napretku u drugim forumima, posebno Bolonjskom procesu i Lisabonskoj konvenciji o priznavanju, te na drugim multilateralnim sporazuma između skupina država članica, kao što je Odluka zemalja Beneluksa o automatskom priznavanju visokoškolskih kvalifikacija iz siječnja 2018. Promicat će se i daljnja upotreba postojećih alata koji mogu služiti kao potpora u priznavanju kvalifikacija i ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu, primjerice Europassa, Europskog kvalifikacijskog okvira, Europskog sustava kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i drugih.

Cilj predložene Preporuke u sekundarnom obrazovanju jest poboljšati postupke priznavanja viših sekundarnih kvalifikacija koje omogućavaju pristup visokom obrazovanju, uključujući one u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, promicat će se priznavanje ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu kako bi se omogućio upis u sljedeći razred škole ili godinu studija.