×

Ne bucurăm să vă regăsim pe noul site „Educație și formare”. În prezent, majoritatea paginilor sunt disponibile doar în limba engleză. Site-ul este însă în curs de traducere în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE. Vom actualiza paginile imediat ce primim traducerile.

Monitorul educației și formării

Monitorul este publicația anuală de referință a Comisiei Europene în domeniul educației și formării în UE.

Îmbunătățirea educației și a formării în Europa reprezintă o componentă esențială a Agendei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Prezentând comparații la scară internațională și analize de țară, Monitorul educației și formării alimentează dezbaterea pe teme prioritare pentru educație și contribuie la discuțiile legate de reformarea sistemelor naționale de învățământ.

Plecând de la numeroase surse calitative și cantitative, Monitorul educației și formării include date furnizate de Eurostat, studii și anchete derulate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și analize privind sistemele de învățământ realizate de rețeaua Eurydice. Monitorul este o sursă de informare fiabilă și la zi privind învățarea reciprocă la nivelul celor 28 de state membre ale UE.

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), forum care le permite statelor membre să facă schimb de bune practici și să învețe unele de la altele, își propune să atingă șase obiective până în 2020:

1. reducerea sub 10 % a ponderii tinerilor care abandonează studiile 

2. atingerea unui procent de 40 % pentru absolvenții de studii superioare cu vârsta între 30 și 34 de ani

3. atingerea unei participări de 95 % la educația și îngrijirea copiilor preșcolari

4. reducerea sub 15 % a rezultatelor slabe la citire, matematică și științe

5. creșterea până la 82 % a ratei de inserție profesională a tinerilor absolvenți

6. obținerea unui procent de 15 % în ceea ce privește participarea adulților la procesul de învățare.

O serie de alte domenii prioritare fac obiectul monitorizării, printre care limbile, competențele adulților, cadrele didactice, investițiile în educație și formare, TIC în domeniul educației, spiritul antreprenorial în educație și EFP.

Ediția din 2018 a fost publicată de comisarul Tibor Navracsics, la 16 octombrie 2018.

Mai jos sunt prezentate publicațiile din cadrul noului Monitor (rapoarte ale UE și rapoarte de țară, fișe informative, infografice, broșuri privind criteriile de referință ale UE și seturi de date personalizate, hărți și grafice).

Fișele informative și infograficele specifice fiecărei țări sunt disponibile în limbile naționale respective.

De asemenea, vor fi publicate și traducerile rapoartelor de țară.

Descărcați documente

Această pagină este actualizată periodic cu documente noi, de îndată ce sunt disponibile. 

 

Raportul UE
Raportul privind monitorizarea educației și formării profesionale (analiza UE) - în limba engleză
Fișă informativă a UE
Un document de două pagini, în care este prezentat Monitorul educației și formării 2018 (în limba engleză)
Infografice ale UE
Grafice informative privind criteriile de referință ale UE în domeniul educației și formării (în toate limbile UE)
Toate rapoartele de țară, într-un singur document
Toate cele 28 rapoarte de țară, într-un singur volum (în limba engleză)
Rapoarte de țară, fișe informative și grafice informative (pe țări)
Rapoarte de țară, fișe informative și grafice informative, pentru fiecare țară (în limba engleză)
Broșură privind criteriile de referință ale UE
Un document de două pagini care prezintă datele europene și naționale pentru obiectivele de referință ale UE în domeniul educației și formării profesionale (în limbile germană, engleză, franceză)

Consultați datele

Pentru a avea acces la seturile de datele actualizate și personalizate, la hărțile și graficele referitoare la criteriile de referință ale UE în domeniul educației și formării, accesați Eurostat.

Întrebări

Pentru întrebări privind Monitorul, vă rugăm să contactați: eac-monitor@ec.europa.eu

De asemenea, ne puteți urmări pe Twitter, folosind hashtag-urile @EUErasmusplus și #ETMonitor.