×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Monitor Kształcenia i Szkolenia

Monitor Kształcenia i Szkolenia to publikacja poświęcona kształceniu i szkoleniu w UE. Jest on wydawany co roku.

Rozwój systemów kształcenia i szkolenia w Europie jest jednym z najważniejszych elementów strategii„Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego integracji społecznej. Porównania i analizy sytuacji w poszczególnych krajach stanowią wkład do debaty dotyczącej priorytetowych tematów z zakresu kształcenia. Dzięki temu Monitor Kształcenia i Szkolenia jest inspiracją dla dyskusji o reformach krajowych systemów edukacji.

„Monitor Kształcenia i Szkolenia” wykorzystuje szeroki zakres źródeł jakościowych i ilościowych, w tym dane Eurostatu, badania i analizy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz analizy systemów edukacyjnych prowadzone przez sieć Eurydice. Jest on źródłem wiarygodnych i aktualnych informacji umożliwiającym 28 państwom członkowskim UE uczenie się od siebie nawzajem.

Strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), które stanowią forum umożliwiające państwom członkowskim wymianę najlepszych praktyk i uczenie się od siebie nawzajem, mają na celu osiągnięcie do 2020 r. sześciu celów:

1. zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie rezygnujących z kształcenia lub szkolenia do poniżej 10 proc. 

2. zwiększenie odsetka osób w przedziale wiekowym 30–34 lat posiadających wyższe wykształcenie do co najmniej 40 proc.

3. objęcie co najmniej 95 proc. dzieci w wieku przedszkolnym wczesną edukacją i opieką

4. zmniejszenie odsetka uczniów osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych do poniżej 15 proc.

5. zwiększenie wskaźnika zatrudnienia absolwentów ostatnich roczników do 82 proc.

6. objęcie kształceniem co najmniej 15 proc. dorosłych.

Inne monitorowane obszary priorytetowe to między innymi nauka języków, kompetencje osób dorosłych, nauczyciele, inwestycje w kształcenie i szkolenie, technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, edukacja na rzecz przedsiębiorczości i kształcenie i szkolenie zawodowe.

Wydanie z 16 października 2018 r. przedstawił komisarz Tibor Navracsics.

Poniżej prezentujemy nowe publikacje za 2018 r. (sprawozdania unijne i krajowe, zestawienia informacyjne, infografiki, ulotki na temat unijnych poziomów odniesienia oraz dane, mapy i wykresy).

Zestawienia informacyjne i infografiki dotyczące poszczególnych krajów są dostępne w językach urzędowych tych krajów.

Na stronie zostaną również opublikowane tłumaczenia sprawozdań krajowych z połowy listopada.

Dokumenty do pobrania

Ta strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Nowe dokumenty są udostępniane, jak tylko są gotowe. 

 

Sprawozdanie UE
Sprawozdanie Monitora Kształcenia i Szkolenia (analiza UE) w języku angielskim
Zestawienie informacji o UE
Dwustronicowy dokument przedstawiający Monitor Kształcenia i Szkolenia za 2018 r. w języku angielskim
Infografiki dotyczące UE
Infografiki na temat unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia we wszystkich językach UE
Wszystkie sprawozdania krajowe w jednym dokumencie
Wszystkie sprawozdania na temat 28 krajów UE w jednym dokumencie w języku angielskim
Sprawozdania krajowe, zestawienia informacyjne i infografiki (według kraju)
Sprawozdania krajowe, zestawienia informacyjne i infografiki w języku angielskim
Broszura na temat unijnych poziomów odniesienia
Dwustronicowy dokument przedstawiający dane unijne i krajowe na potrzeby unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia w języku niemieckim, angielskim i francuskim

Materiały informacyjne

Aktualne dane, mapy i wykresy dotyczące unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Eurostatu.

Pytania

Pytania dotyczące Monitora prosimy przesyłać na adres: eac-monitor@ec.europa.eu

Zapraszamy na nasz profil na Twitterze: @EUErasmusplus i #ETMonitor