×

Grazzi talli żort is-sit web il-ġdid tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ.  Bħalissa l-maġġoranza tal-paġni huma disponibbli bl-Ingliż.  Madankollu, bħalissa qiegħda ssir it-traduzzjoni tas-sit fit-23 lingwa l-oħra tal-UE.  Naġġornaw il-paġni jekk kif ikollna f’idejna t-traduzzjonijiet.

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

Il-Monitor hu l-pubblikazzjoni annwali l-aktar importanti tal-Kummissjoni dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ fl-UE.

It-tisħiħ tal-edukazzjoni u t-taħriġ huwa parti kruċjali mill-aġenda Ewropa 2020 għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Permezz ta’ paragun internazzjonali u analiżi skont il-pajjiż, il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ iqanqal id-dibattitu dwar it-temi prijoritarji għall-edukazzjoni u jinforma d-dibattiti dwar ir-riforma tal-edukazzjoni nazzjonali.

Filwaqt li jistrieħ fuq firxa wiesgħa ta’ sorsi kwantitattivi u kwalitattivi, il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ jinkludi d-data tal-Eurostat, l-istudji u l-istħarriġiet tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), u l-analiżi tas-sistemi tal-edukazzjoni mwettqin min-Network Eurydice. Il-Monitor hu s-sors ta’ informazzjoni aġġornata u ta’ min joqgħod fuqha għat-tagħlim tal-pari fost it-28 Stat Membru tal-UE.

Il-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020), li huwa forum li jippermetti lill-Istati Membri biex jagħmlu skambju tal-aħjar prattiki u jitgħallmu minn xulxin, għandu l-għan li jikseb sitt miri sal-2020:

1. biex jitnaqqsu taħt l-10% dawk li jabbandunaw qabel iż-żmien l-edukazzjoni u t-taħriġ 

2. biex jintlaħaq il-ksib edukazzjonali terzjarju ta’ 40% fost dawk bl-età bejn it-30 u 34 sena

3. biex tintlaħaq parteċipazzjoni ta’ 95% fl-edukazzjoni u l-kura ta’ tfulija bikrija

4. biex jitnaqqas taħt il-15% in-nuqqas ta’ twettiq fil-qari, il-matematika u x-xjenza

5. biex tintlaħaq rata tal-impjiegi ta’ 82% fost il-gradwati reċenti

6. biex tintlaħaq parteċipazzjoni adulta ta’ 15% fit-tagħlim

Oqsma ta’ prijorità addizzjonali jinkludu l-lingwi, il-ħiliet tal-adulti, l-għalliema, l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, l-ICT fl-edukazzjoni, l-intraprenditorija fl-edukazzjoni u l-ETV.

L-edizzjoni tal-2018 ġiet rilaxxata mill-Kummissarju Tibor Navracsics fis-16 ta’ Ottubru 2018.

Jekk jogħġbok sib hawn taħt il-pubblikazzjonijiet il-ġodda tal-Monitor (rapporti tal-UE u tal-pajjiżi, skedi informattivi, infografika, u fuljett dwar il-punti ta’ riferiment tal-UE u settijiet tad-data li jistgħu jkunu ppersonalizzati, mapep u ċarts).

L-iskedi informattivi tal-pajjiżi u l-infografika huma disponibbli bil-lingwi nazzjonali.

Għal nofs Novembru se jsiru disponibbli wkoll it-traduzzjonijiet tar-rapporti tal-pajjiżi.

Iddawnlowdja d-dokumenti

Din il-paġna web tiġi aġġornata regolarment b’dokumenti ġodda malli jsiru disponibbli. 

 

Ir-rapport tal-UE
Rapport dwar il-monitor tal-edukazzjoni u t-taħrig (analiżi tal-UE) bl-Ingliż
L-iskeda informattiva tal-UE
Dokument ta’ żewġ paġni dwar il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2018 bl-Ingliż
L-infografika tal-UE
Infografika dwar il-punti ta’ riferiment tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ bil-lingwi kollha tal-UE
Ir-rapporti tal-pajjiżi kollha f’dokument wieħed
Ir-rapporti tat-28 pajjiż kollha f’volum wieħed bl-Ingliż
Ir-rapporti tal-pajjiżi, l-iskedi informattivi u l-infografika (skont il-pajjiż)
Ir-rapporti tal-pajjiżi, l-iskedi informattivi u l-infografika bl-Ingliż
Fuljett dwar il-Punti ta’ Riferiment tal-UE
Dokument ta’ żewġ paġni li jippreżenta d-data tal-UE u tal-pajjiżi dwar il-punti ta’ riferiment tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ bil-Ġermaniż, l-Ingliż, il-Franċiż

Esplora d-data

Biex ikollok aċċess għas-settijiet tad-data aġġornati u li jistgħu jkunu ppersonalizzati, il-mapep u ċ-ċarts relatati mal-punti ta’ riferiment tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna web tal-Eurostat iddedikata apposta.

Mistoqsijiet

Għal mistoqsijiet dwar il-Monitor, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: eac-monitor@ec.europa.eu

Tista' wkoll issegwina fuq Twitter, billi tuża @EUErasmusplus u #ETMonitor