×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Stebėsenos biuletenis yra kasmet skelbiamas svarbiausias Europos Komisijos švietimo ir mokymo ES srities leidinys.

Esminė strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo darbotvarkės dalis yra švietimo ir mokymo stiprinimas. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje duomenys lyginami tarptautiniu mastu ir pateikiama šalių analizė, todėl jis skatina diskusijas prioritetinėmis švietimo temomis bei suteikia informacijos diskusijoms dėl nacionalinių švietimo reformų.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis grindžiamas įvairiais kiekybiniais ir kokybiniais šaltiniais, tarp kurių yra Eurostato duomenys, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimai ir tinklo „Eurydice“ atliekama švietimo sistemų analizė. Stebėsenos biuletenis yra patikimas naujausios informacijos šaltinis, kuriuo remdamosi 28 ES valstybės narės gali sekti viena kitos pavyzdžiu.

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strategine programa („ET 2020“), kuri yra forumas, suteikiantis valstybėms narėms galimybę skleisti gerąją patirtį ir mokytis vienoms iš kitų, siekiama iki 2020 m. įgyvendinti šešis tikslus.

1. Kad švietimo ir mokymo programų nebaigusių asmenų dalis būtų mažesnė nei 10 %. 

2. Kad aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30–34 m. amžiaus asmenų dalis būtų 40 %.

3. Kad vaikų, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros programose, dalis būtų 95 %.

4. Kad mokinių, kurių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų gebėjimai yra prasti, dalis būtų mažesnė nei 15 %.

5. Kad neseniai mokslą baigusių absolventų užimtumo lygis būtų 82 %.

6. Kad 15 % suaugusiųjų dalyvautų suaugusiųjų mokymosi programose.

Kitos stebimos prioritetinės sritys yra kalbos, suaugusiųjų gebėjimai, mokytojai, investicijos į švietimą ir mokymą, IRT švietimo srityje, verslumo ugdymas švietimo srityje ir profesinis rengimas ir mokymas.

2018 m. stebėsenos biuletenį 2018 m. spalio 16 d. pristatė Komisijos narys Tiboras Navracsicsius.

Toliau pateikiami nauji 2018 m. leidiniai (ES ir šalių ataskaitos, informacijos suvestinės, infografikai, lankstinukas apie ES lyginamuosius standartus ir adaptuojami duomenų rinkiniai, žemėlapiai ir grafikai).

Šalių informacijos suvestinės ir infografikai pateikiami šalių kalbomis.

Lapkričio viduryje bus pateikti šalių ataskaitų vertimai.

Dokumentai

Šiame puslapyje reguliariai paskelbiama naujų dokumentų. 

 

ES ataskaita
Švietimo ir mokymo stebėsenos ataskaita (ES analizė) anglų kalba
ES informacijos suvestinė
Dviejų puslapių dokumentas, kuriame supažindinama su 2018 m. švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu (anglų kalba)
ES infografikai
ES lyginamųjų standartų švietimo ir mokymo srityje infografikai visomis ES kalbomis
Visos šalių ataskaitos viename dokumente
Visos 28 šalių ataskaitos viename tome (anglų kalba)
Šalių ataskaitos, informacijos suvestinės ir infografikai (pagal šalis)
Šalių ataskaitos, šalių informacijos suvestinės ir infografikai anglų kalba
Lankstinukas apie ES lyginamuosius standartus
Dviejų puslapių dokumentas, kuriame supažindinama su ES ir šalių duomenimis, susijusiais su ES lyginamaisiais standartais švietimo ir mokymo srityje (vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis)

Duomenys

Jei norite susipažinti su atnaujintais adaptuojamais duomenų rinkiniais, žemėlapiais ir grafikais, susijusiais su ES lyginamaisiais standartais švietimo ir mokymo srityje, apsilankykite specialiame Eurostato tinklalapyje.

Klausimai

Jei turite klausimų dėl stebėsenos biuletenio, kreipkitės adresu: eac-monitor@ec.europa.eu

Taip pat galite skaityti mūsų žinutes tinkle „Twitter“ (saitažodžiai @EUErasmusplus ir #ETMonitor).