×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

Pregled obrazovanja i osposobljavanja vodeća je godišnja publikacija Europske komisije o obrazovanju i osposobljavanju u EU-u.

Poticanje obrazovanja i osposobljavanja ključan je dio programa strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. Međunarodnom usporedbom i analizom po državama Pregled obrazovanja i osposobljavanja potiče na raspravu o prioritetnim temama u obrazovanju i služi kao izvor informacija za rasprave o nacionalnim reformama obrazovanja.

Pregled obrazovanja i osposobljavanja oslanja se na širok raspon kvantitativnih i kvalitativnih izvora, koji obuhvaćaju podatke Eurostata, istraživanja i ankete Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te analize obrazovnih sustava koje je provodi mreža Eurydice. Pregled je pouzdan i ažuran izvor informacija o uzajamnom učenju u 28 država članica EU-a.

Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) forum je koji državama članicama omogućuje razmjenu najboljih praksi i uzajamno učenje. Njime se do 2020. namjerava postići šest ciljeva:

1. smanjenje postotka osoba koje rano napuštaju školovanje i osposobljavanje na manje od 10 % 

2. povećanje postotka osoba sa završenim tercijarnim obrazovanjem u skupini od 30 do 34 godine na 40 %

3. povećanje postotka djece uključene u rani i predškolski odgoj i obrazovanje na 95 %

4. smanjenje nezadovoljavajućih rezultata u čitanju, matematici i prirodoslovlju na razinu ispod 15 %

5. povećanje stope zaposlenosti osoba koje su nedavno diplomirale na 82 %

6. postizanje sudjelovanja 15 % odraslih u učenju.

Dodatna prioritetna područja za praćenje uključuju jezične kompetencije, vještine odraslih, učitelje i nastavnike, ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje, IKT u obrazovanju, poduzetništvo u obrazovanju te strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET).

Povjerenik Tibor Navracsics 16. listopada 2018. objavio je izdanje iz 2018.

U nastavku se nalaze poveznice na nove publikacije Pregleda iz 2018. (Izvješća po zemljama i za EU, informativni članci, infografike, brošura o referentnim vrijednostima EU-a te prilagodljivi pregledi podataka, karte i dijagrami).

Informativni članci i infografike za pojedinačne zemlje dostupni su na nacionalnim jezicima.

Bit će dostupni i prijevodi izvješća o pojedinim zemljama izrađeni sredinom studenoga.

Preuzimanje dokumenata

Ova stranica redovito se ažurira i na nju se dodaju novi dokumenti čim postanu dostupni. 

 

Izvješće EU-a
Pregled obrazovanja i osposobljavanja (analiza EU-a) na engleskom
Informativni članak o EU-u
Sažetak Pregleda obrazovanja i osposobljavanja za 2018. na dvije stranice na engleskom jeziku
Infografike o EU-u
Infografike s referentnim vrijednostima EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja dostupne na svim jezicima EU-a
Sva izvješća za pojedinačne zemlje u jednom dokumentu
Svih 28 izvješća za pojedinačne zemlje u jednom dokumentu na engleskom jeziku
Izvješća, informativni članci i infografike (za pojedinačne zemlje)
Izvješća, informativni članci i infografike za pojedinačne zemlje na engleskom jeziku
Brošura o referentnim vrijednostima EU-a
Dokument od dvije stranice, dostupan na njemačkom, engleskom i francuskom, s pregledom podataka za EU i pojedinačne zemlje u usporedbi s referentnim vrijednostima u području obrazovanja i osposobljavanja

Istražite podatke

Za pristup ažuriranim i prilagodljivim skupovima podataka, kartama i dijagramima s referentnim podacima EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja posjetite tome namijenjenu internetsku stranicu Eurostata.

Pitanja

Za pitanja o Pregledu obratite se na adresu: eac-monitor@ec.europa.eu

Možete nas pratiti i na Twitteru na @EUErasmusplus ili preko oznake #ETMonitor