×

Tak fordi du besøger det nye website for uddannelse og kurser. De fleste af siderne findes endnu kun på engelsk, men vi er i gang med at oversætte alt indhold på sitet til de andre 23 officielle EU-sprog. Vi opdaterer siderne, efterhånden som oversættelserne bliver klar.

Rapporten om uddannelsesovervågning

Rapporten om uddannelsesovervågning er den vigtigste årlige publikation om uddannelse i EU.

En central del af Europa 2020-dagsordenen for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er at højne uddannelsesniveauet. Med sine internationale sammenligninger og landeanalyser sætter uddannelsesovervågningsrapporten gang i diskussionen om, hvad der skal prioriteres højest på uddannelsesområdet, og i debatterne om nationale uddannelsesreformer.

Uddannelsesovervågningsrapporten støtter sig til en bred vifte af kvantitative og kvalitative kilder, bl.a. data fra Eurostat, undersøgelser fra OECD og analyser af uddannelsessystemer fra Eurydicenetværket. Rapporten er en pålidelig og opdateret kilde til information til brug for peerlæring blandt de 28 EU-lande.

Strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET2020), som er et forum, hvor medlemslandene udveksler god praksis og viden, har følgende seks mål, der skal nås inden 2020:

1. At få andelen af unge, der forlader uddannelsessystemet for tidligt, ned under 10 % 

2. At få andelen af 30-34-årige, der gennemfører en videregående uddannelse, op på 40 %

3. At få andelen af børn i tidlige undervisnings- og pasningsordninger op på 95 %

4. At få andelen af elever med utilfredsstillende resultater i læsning, matematik og naturfag ned under 15 %

5. At få beskæftigelsen blandt nyuddannede op på 82 %

6. At få 15 % af de voksne til at deltage i læring

Derudover prioriteres det højt at overvåge områderne sprog, voksnes kvalifikationer, lærere, investering i uddannelse, IKT inden for uddannelse, iværksætterkultur i uddannelserne og erhvervsrettede uddannelser.

2018-udgaven af rapporten blev præsenteret af kommissær Tibor Navracsics den 16. oktober 2018.

Nedenfor finder du de nye publikationer fra 2018 (EU- og landerapporter, faktablade, infografik, brochure om EU-benchmarks samt data, kort og diagrammer, der kan tilpasses af brugeren).

Faktabladene og infografikken om de enkelte lande findes på de pågældende sprog.

Oversættelserne fra november af landerapporterne bliver også snart tilgængelige.

Download dokumenter

Denne webside opdateres jævnligt med nye dokumenter, så snart de er klar. 

 

EU-rapport
Uddannelsesovervågningsrapporten (EU-analyse) på engelsk
EU-faktablad
Et tosidersdokument, der beskriver uddannelsesovervågningsrapporten 2018 på engelsk
EU-infografik
Infografik om EU's benchmarks for uddannelse på alle de officielle EU-sprog
Alle landerapporter i ét dokument
Alle de 28 landerapporter i ét enkelt dokument på engelsk
Landerapporter, faktablade og infografikker (pr. land)
Landerapporter, faktablade og infografikker på engelsk
Brochure om EU-benchmarks
En brochure på 2 sider, der præsenterer EU- og landedataene om EU's benchmarks for uddannelse (på tysk, engelsk og fransk)

Find oplysninger

For at få adgang til de opdaterede data, kort og diagrammer, som vedrører EU's benchmarks for uddannelse, og som kan tilpasses af brugeren, kan du gå ind på Eurostats særlige webside om emnet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesovervågningsrapporten, kan du kontakte os på: eac-monitor@ec.europa.eu

Du kan også følge os på Twitter: @EUErasmusplus og #ETMonitor.