×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2018 Ελλάδα

Έκθεση ανά χώρα, με τα πλέον επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των κυριότερων πρόσφατων και εν εξελίξει μέτρων πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις από τα μέσα του 2017 και μετά.

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2018 Ελλάδα

Έκθεση ανά χώρα, με τα πλέον επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των κυριότερων πρόσφατων και εν εξελίξει μέτρων πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις από τα μέσα του 2017 και μετά.

PDF - 1.23 MB
Reports
22.11.2018
Greek
English - PDF - 1.38 MB
Education and Training Monitor 2018 Greece Country reports