×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania dotyczące portalu na temat kształcenia i szkolenia.
Filter
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, e-learning, Education grant, Funding, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Dokumenty dotyczące polityki w zakresie kształcenia i szkolenia można znaleźć w zakładce Biblioteka. Jeśli nie znajdziesz tam materiałów, które Cię interesują, spróbuj poszukać ich na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

I find this interesting
27 users have voted.
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, Digital, e-learning, Education grant, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Unia Europejska (UE) oferuje wiele możliwości finansowania w obszarze kształcenia i szkolenia. Zarówno oferty UE, jaki i oferty innych instytucji publicznych oraz instytucji prywatnych są skatalogowane na naszej stronie o udostępnianym finansowaniu.

I find this interesting
26 users have voted.
e-learning, e-resource, Education statistics, Report, Research
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Niektóre strony internetowe na temat kształcenia i szkolenia są obecnie dostępne wyłącznie w języku angielskim. Może tak być dlatego, że nie zdążyliśmy jeszcze wszystkiego przetłumaczyć. 

Pewne treści, dotyczące na przykład aktualności lub zaproszeń do składania wniosków, będą nadal publikowane tylko w języku angielskim ze względu na konieczność jak najszybszego udostępnienia niektórych informacji. 

Stale aktualizujemy tę stronę w trosce o to, by większość treści była przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie o polityce językowej.

I find this interesting
12 users have voted.