Luathfhoghlaim teangacha

Tugann luathfhoghlaim teangacha taithí luachmhar don pháiste, taithí a sheasfaidh dó agus é ag fás aníos. Thairis sin, bíonn tionchar ag an taithí sin ar an meon atá ag an duine i leith teangacha agus cultúir eile. Is é sin is príomhchúis leis na tionscnaimh éagsúla atá ag an gCoimisiún Eorpach le luathfhoghlaim teangacha a chur chun cinn mar aon le tuilleadh taighde sa réimse.

>

Cad atá i gceist?

Má chuirtear leanaí an-óg i dteagmháil le teangacha iasachta, féadfaidh siad teangacha a fhoghlaim níos tapa, cur lena scileanna ina dteanga dhúchais agus dul chun cinn a dhéanamh i réimsí eile freisin. Sin é an fáth a bhfuil airí oideachais an Aontais Eorpaigh i bhfách le dhá theanga iasachta ar a laghad a mhúineadh ó aois an-óg.

Cad chuige é?

Tugann luathfhoghlaim teangacha taithí luachmhar don pháiste, taithí a sheasfaidh dó agus é ag fás aníos. Thairis sin, bíonn tionchar ag an taithí sin ar an meon atá ag an duine i leith teangacha agus cultúir eile. Is é sin is príomhchúis leis na tionscnaimh éagsúla atá ag an gCoimisiún Eorpach le luathfhoghlaim teangacha agus taighde breise sa réimse seo a chur chun cinn.

Cad atá déanta go dtí seo?

Bhunaigh an Coimisiún grúpa de shaineolaithe náisiúnta i réimse na luathfhoghlama teangacha ar leibhéal réamhscoile. Bíonn an grúpa sin ag malartú eolais faoi chás na luathfhoghlama teangacha i dtíortha éagsúla agus ullmhaíonn sé moltaí beartais agus treoirlínte maidir leis an gcaoi is fearr na beartais sin a chur i bhfeidhm. Foilsíodh na torthaí a bhí ar obair agus ar phlé an ghrúpa i Lámhleabhar Beartais 2011.

I mí na Bealtaine 2018, ghlac an Coimisiún togra i ndáil le moladh ón gComhairle maidir le córais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luathóige. Tá an togra sin bunaithe ar obair a rinneadh roimhe seo sa réimse sin, go háirithe príomhphrionsabail an chreata cáilíochta d’oideachas agus do chúram luathóige, ar prionsabail iad a mhol meitheal saineolaithe náisiúnta in 2014.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Cuirfidh clár Erasmus+ deiseanna nua ar fáil chun comhpháirtíochtaí straitéiseacha i réimse na luathfhoghlama teanga a chruthú.

Déantar plé freisin ar luathfhoghlaim teangacha sa straitéis ghinearálta atá ag an gCoimisiún Eorpach maidir le hOideachas agus Cúram Luathóige.