×

Ne bucurăm să vă regăsim pe noul site „Educație și formare”. În prezent, majoritatea paginilor sunt disponibile doar în limba engleză. Site-ul este însă în curs de traducere în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE. Vom actualiza paginile imediat ce primim traducerile.

Diversitatea lingvistică

Coexistența armonioasă a numeroase limbi în Europa este un simbol puternic al aspirației Uniunii Europene de a fi unită în diversitate – unul dintre fundamentele proiectului european.

Despre ce este vorba?

Coexistența armonioasă a numeroase limbi în Europa este un simbol puternic al aspirației Uniunii Europene de a fi unită în diversitate – unul dintre fundamentele proiectului european.

Limbile definesc identități personale, dar fac parte în egală măsură dintr-un patrimoniu comun. Ele pot servi drept punte de legătură între oameni și pot deschide calea către alte țări și culturi, promovând înțelegerea reciprocă. O politică de succes în materie de multilingvism le poate oferi cetățenilor mai multe șanse de a reuși în viață, mai exact de a-și găsi un loc de muncă, de a avea mai ușor acces la servicii și de a-și exercita mai bine drepturile. De asemenea, ea sporește solidaritatea, prin îmbunătățirea dialogului intercultural și a coeziunii sociale.

În prezent, UE numără 440 de milioane de cetățeni, 27 de state membre, 3 alfabete și 24 de limbi oficiale, din care unele sunt utilizate la nivel mondial. Din patrimoniul UE fac parte alte 60 de limbi, vorbite în anumite regiuni sau de anumite grupuri. La acestea se adaugă numeroasele limbi aduse de imigranți: se estimează că, în momentul de față, pe teritoriul UE conviețuiesc cel puțin 175 de naționalități.

Diversitatea lingvistică este consacrată în articolul 22 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Respectarea „drepturilor persoanelor care aparțin minorităților” constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Carta drepturilor fundamentale a UE interzice discriminarea bazată pe apartenența la o minoritate națională și prevede respectarea de către Uniune a diversității culturale, religioase și lingvistice.

Cu toate acestea, Comisia nu are competențe generale în ceea ce privește minoritățile. Mai exact, Comisia nu are nicio competență legată de definirea noțiunii de minoritate națională, recunoașterea statutului minorităților, autodeterminarea și autonomia acestora sau regimul care reglementează utilizarea limbilor regionale sau minoritare. Toate acestea țin de responsabilitatea statelor membre.

Măsuri luate până în prezent

Cu ocazia Zilei europene a limbilor, organizată în fiecare an la data de 26 septembrie, Comisia Europeană, Consiliul Europei, Centrul european pentru limbi moderne, instituții lingvistice și cetățeni din toată Europa își unesc forțele pentru a promova, prin diverse evenimente și manifestări, diversitatea lingvistică și învățarea limbilor străine.

Programele UE din domeniul educației au asigurat întotdeauna și vor sprijini în continuare finanțarea proiectelor de învățare a limbilor străine. Programul de învățare pe tot parcursul vieții (2007-2013) a avut o componentă dedicată învățării limbilor străine și diversității lingvistice. El a sprijinit rețele care contribuie la elaborarea politicilor lingvistice, precum și proiecte multilaterale destinate pregătirii de materiale didactice și punerii acestora la dispoziția publicului larg.

În cadrul actualului program Erasmus+ (2014-2020), promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice reprezintă una dintre principalele priorități. Proiectele și parteneriatele strategice cofinanțate prin Erasmus+ pot sprijini învățarea oricărei limbi. Consultați baza de date a rezultatelor proiectului pentru a vedea câteva exemple de proiecte lingvistice.

Programul UE pentru cultură, Europa Creativă, sprijină traducerile literare pentru a oferi acces la opere literare unui număr cât mai mare de persoane și pentru a menține diversitatea lingvistică în UE.