×

Köszönjük, hogy ellátogatott az oktatás és képzés témakörével foglalkozó megújult honlapunkra.  Az oldalak többsége jelenleg csak angolul olvasható.  Folyamatban van azonban a honlap fordítása az EU többi 23 hivatalos nyelvére.  Az oldalakat frissíteni fogjuk, amint rendelkezésre állnak a fordítások.

Nyelvi sokszínűség

Európában a sok nyelv harmonikus egymás mellett élése kifejezően szimbolizálja az EU azon törekvését, hogy a sokféleségben rátaláljon az egységre – ez egyben az európai integráció egyik sarokköve is.

Miről is van szó?

Európában a sok nyelv harmonikus egymás mellett élése kifejezően szimbolizálja az EU azon törekvését, hogy a sokféleségben rátaláljon az egységre – ez egyben az európai integráció egyik sarokköve is.

A nyelvek határozzák meg személyes identitásunkat, ugyanakkor közös örökségünknek is részei. A nyelvek hídként szolgálhatnak más emberek felé, és utat nyitnak más országok, kultúrák irányába, elősegítve a kölcsönös megértést. A többnyelvűséget sikeresen előmozdító politika növelheti a polgárok életesélyeit: javíthatja foglalkoztathatóságukat, megkönnyítheti a hozzáférésüket a szolgáltatásokhoz és jogokhoz, és erősítheti a szolidaritást a fokozottabb interkulturális párbeszéd és társadalmi kohézió révén.

Az Uniónak ma 440 millió polgára, 27 tagállama, három ábécéje és 24 hivatalos nyelve van, melyek közül néhány világnyelv. Emellett az egyes régiókban vagy egyes csoportok által beszélt további mintegy 60 nyelv is az EU kulturális örökségének része. A bevándorlók ugyancsak számos nyelvet hoztak magukkal: becslések szerint legkevesebb 175 nemzet képviselteti magát az EU határain belül.

A nyelvi sokszínűséget az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikke rögzíti („A kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapértéke. Emellett az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja, hogy tilos a nemzeti kisebbséghez tartozás alapján történő megkülönböztetés, továbbá hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.

Mindazonáltal a Bizottság általános hatásköre nem terjed ki a kisebbségek ügyére. A Bizottságnak különösen nincs hatásköre a nemzeti kisebbség meghatározásával, a kisebbségek jogállásának elismerésével, illetve a kisebbségek önrendelkezésével és autonómiájával, valamint a regionális és kisebbségi nyelvek használatának szabályozásával kapcsolatos ügyekben, melyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak.”)

Mit tesz az EU?

Minden év szeptember 26-án ünnepeljük a nyelvek európai napját, melynek alkalmából az Európai Bizottság az Európa Tanáccsal, az Élő Nyelvek Európai Központjával, a nyelvoktatási intézményekkel és az európai polgárokkal összefogva számtalan rendezvényt szervez a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás népszerűsítésére.

Az uniós oktatási programok mindig is támogatták és a jövőben is támogatni fogják a nyelvtanulási projektek megvalósulását. Az egész életen át tartó tanulás 2007–2013-as időszakra szóló programjában külön részterület foglalkozott a nyelvtanulással és a nyelvi sokszínűséggel. A program a nyelvpolitikák kialakításához hozzájáruló hálózatoknak, valamint a nyelvtanulási segédanyagok kidolgozására irányuló és azokat a nagyközönség számára hozzáférhetővé tevő többoldalú projektekhez nyújtott támogatást.

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó jelenlegi Erasmus+ program egyik fő célkitűzése, hogy előmozdítsa a nyelvtanulást és a nyelvi sokszínűséget. Az Erasmus+ által társfinanszírozott projektek és stratégiai partnerségek által az összes nyelv támogatható. A nyelvi projektekre a projektplatformon számos példa található.

A Kreatív Európa elnevezésű uniós kulturális program a műfordítást támogatja, hogy minél több ember számára tegye elérhetővé az irodalmi műveket, és hozzájáruljon az EU nyelvi sokszínűségének megőrzéséhez.