Vzdelávanie o Európskej únii – Cena Jána Amosa Komenského udelená 22 školám
Publication date: 08/05/2020

Komisárka Gabrielová oznámila pri príležitosti zajtrajšieho Dňa Európy víťazov Ceny Jána Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii.

Jan Amos Comenius Prize visual

Ocenených je 22 stredných škôl z celej EÚ, ktoré sprostredkúvajú vedomosti o Európskej únii tvorivým spôsobom a pomáhajú šíriť osvedčené praktiky.

Každá víťazná škola dostane 8 000 EUR a trofej.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „ Toto historicky prvé udeľovanie Ceny Jána Amosa Komenského školám a učiteľom za kreatívny prístup k výučbe o Európskej únii a jej hodnotách je v tento deň mimoriadne symbolické. V predvečer 70. výročia Schumanovej deklarácie, ktorá je základom mierového projektu založeného predovšetkým na európskej solidarite, zažívajú školy a žiaci v celej Európe rušivé chvíle, aké sme nezažili od vojny. Len vďaka takémuto tvorivému úsiliu a solidarite dokážeme dnes, o sedemdesiat rokov neskôr, túto krízu prekonať a vyjsť z nej silnejší než predtým.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Vzdelávanie o Európskej únii na školách nie je luxus, je to nevyhnutnosť. Musíme zlepšovať vedomosti občanov o Európskej únii už od raného veku a zabezpečiť, aby lepšie chápali jej zmysel. Naše školy dokážu pomáhať rozvíjať kritické povedomie o Európskej únii a zmysel pre európsku spolupatričnosť inšpiratívnymi spôsobmi. Som rada, že táto cena vyjadruje uznanie a zviditeľnenie takej hodnotnej práce.“

Pozrite si záznam, v ktorom komisárka Gabrielová oznamuje víťazov.

Austria: Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Wien 15
Belgium: 'Le Verseau', Bierges
Bulgaria: Професионална гимназия по туризъм 'Доктор Васил Берон' - The Vocational School in Tourism 'Dr. Vasil Beron' in Veliko Tarnovo
Croatia: Gimnazija Pula
Cyprus: Περιφερειακό Γυμνάσιο-Λύκειο Λευκάρων - The Regional Secondary School of Léfkara
Czechia: Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostejov
Denmark: Rejsby Europæiske Efterskole, Skærbæk
Finland: Otaniemen lukio, Espoo
France: Lycée Gustave Eiffel d’Armentières
Germany: Ignaz-Taschner-Gymnasium, Dachau
Greece: Δεύτερο Γενικό Λύκειο Γέρακα, Παλλήνη, Second Senior High School of Gerakas, Attica
Ireland: Saint Columba's College, Stranorlar 
Italy: Liceo classico, musicale e delle scienze umane 'Chris Cappell College', Anzio
Lithuania: Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija 
Malta: St Martin's College, Swatar
Netherlands: Christelijke Scholen Gemeenschap 'Het Streek', Ede
Poland: LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
Portugal: Escola Básica de São Bruno in Caxias
Romania: COLEGIUL NAȚIONAL 'CALISTRAT HOGAȘ', Piatra-Neamț
Slovakia: Obchodná akadémia, Dolný Kubín
Slovenia: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor - High school for nursing and cosmetics, Maribor
Spain: Instituto de Educación Secundaria MANUEL DE FALLA, Coslada

Táto súťaž usporiadaná v rámci celej EÚ sa začala 6. novembra a zapojili sa do nej školy z 24 členských štátov. Každú prihlášku posúdili externí nezávislí hodnotitelia. V rámci hodnotenia bolo vybraných 22 víťazov. 

Cena Jána Amosa Komenského je pilotný projekt navrhnutý Európskym parlamentom, ktorý realizuje Európska komisia.

V roku 2018 v odporúčaní Rady o podpore spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru boli ako politická priorita určené výučba a vzdelávanie o pôvode, hodnotách a fungovaní EÚ. Cieľom udeľovania tejto ceny je predstaviť osvedčené postupy vo výučbe zameranej na dosiahnutie cieľov stanovených v odporúčaní.

Ocenené školy pri sprostredkúvaní vedomostí o Európskej únii používajú širokú škálu pútavých metód, ktoré sú predstavené v sérii videí.

Zoznámte sa s víťazmi a ich prácami – už 14. mája 2020!


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2019.