×

Grazzi talli żort is-sit web il-ġdid tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ.  Bħalissa l-maġġoranza tal-paġni huma disponibbli bl-Ingliż.  Madankollu, bħalissa qiegħda ssir it-traduzzjoni tas-sit fit-23 lingwa l-oħra tal-UE.  Naġġornaw il-paġni jekk kif ikollna f’idejna t-traduzzjonijiet.

Politika dwar il-lingwa

L-utenti tas-siti web tal-istituzzjonijiet tal-UE xi drabi jkunu sorpriżi li ma jistgħux isibu paġna web partikolari b’lingwa partikolari.

Għaliex paġna tal-web partikolari mhix disponibbli fil-lingwa tiegħek?

L-utenti tas-siti web tal-istituzzjonijiet tal-UE xi drabi jkunu sorpriżi li ma jistgħux isibu paġna web partikolari b’lingwa partikolari.

Dan jista’ jkun sempliċiment għax għadna ma sibniex il-ħin nittraduċu kollox – speċjalment fejn il-lingwi tal-pajjiżi li ssieħbu fl-2004, l-2007 u l-2013 huma konċernati.

Iżda xi siti huma disponibbli biss f'żewġ jew tliet lingwi - jew saħansitra f'lingwa waħda biss (normalment bl-Ingliż).

Il-firxa ta’ lingwi użati tiddependi fuq dawn il-limitazzjonijiet:

 • It-traduzzjoni – għandna biss aċċess għal numru limitat ta' tradutturi u baġit limitat għat-traduzzjoni (il-flus ta' dawk li jħallsu t-taxxa).
 • L-importanza – liġijiet u dokumenti ta’ interess pubbliku maġġuri għandhom ikunu disponibbli pubblikament, għalhekk jidhru fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.
  Dokumenti oħra jidhru biss fil-lingwi meħtieġa (eż. għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, organizzazzjonijiet jew individwi).
 • Il-kosteffettività – biex niffrankaw il-flus ta’ dawk li jħallsu t-taxxa, is-siti speċjalizzati ħafna b’numru ristrett ta’ utenti ma jiġux ippubblikati fil-lingwi kollha. Il-prijorità hija li nipprovdu informazzjoni mmirata b’mod rapidu u effiċjenti - anke jekk xi utenti se jkollhom jaqrawha f’lingwa barranija.
 • L-urġenza – xi informazzjoni hi għall-konsum immedjat. Aħna nippubblikaw it-test l-ewwel f’lingwa waħda jew fi ftit lingwi biss (filwaqt li nqisu l-udjenza fil-mira) u nżidu lingwi oħrajn aktar tard, f’pass wieħed jew aktar.
 • Il-limiti tekniċi – il-ġestjoni ta’ sit f’aktar minn 20 lingwa tinvolvi aktar nies u flus.

Fid-dawl ta’ dan, l-istituzzjonijiet tal-UE se japplikaw dejjem iżjed dan l-approċċ:

 • L-ewwel u t-tieni livelli ta' kull sit se jkun fihom informazzjoni ġenerali valida fit-tul għall-pubbliku inġenerali, fil-lingwi uffiċjali kollha.
 • Il-paġni b’informazzjoni valida għal żmien qasir ħafna jew speċjalizzata ġeneralment se jidhru fi ftit lingwi - jew anke waħda biss - skont il-qarrejja.

Il-lingwi uffiċjali tal-UE

Il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Isvediż.

Tipi ta' informazzjoni u politika dwar il-lingwa

 • Leġiżlazzjoni u dokumenti politiċi ewlenin
  Ippubblikati fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.
 • Dokumenti uffiċjali
  Disponibbli f'tal-inqas dawk il-lingwi li kienu uffiċjali fid-data tal-pubblikazzjoni. Id-dokumenti li mhumiex vinkolanti huma ġeneralment ippubblikati bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż.
 • Informazzjoni ġenerali
  Ippubblikata fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.
 • Informazzjoni urġenti jew b’validità qasira
  Tidher f’lingwa waħda inizjalment, minħabba l-udjenza fil-mira speċifika. Lingwi oħra jistgħu jiġu miżjuda aktar tard, skont il-bżonnijiet tal-utenti.
 • Informazzjoni speċjalizzata (informazzjoni teknika, kampanji, sejħiet għal offerti) u aħbarijiet / avvenimenti
  Disponibbli f’numru ristrett ta’ lingwi jew anki biss f'lingwa waħda – l-għażla tiddependi fuq l-udjenza mmirata.