×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Kielipolitiikka

EU-elinten verkkosivustojen käyttäjät ihmettelevät toisinaan sitä, että tiettyä sivua ei ole saatavilla heidän äidinkielellään.

Miksi jokin verkkosivu ei ole saatavilla äidinkielelläsi?

EU-elinten verkkosivustojen käyttäjät ihmettelevät toisinaan sitä, että tiettyä sivua ei ole saatavilla heidän äidinkielellään.

Syynä voi olla yksinkertaisesti se, että kaikkia sivuja ei ole vielä ehditty kääntää kaikille kielille. Tämä koskee erityisesti EU:n uusimpien jäsenmaiden (vuosina 2004, 2007 ja 2013 liittyneet maat) kieliä.

Osa sivuista on saatavilla kolmella, kahdella tai ainoastaan yhdellä kielellä (yleensä englanniksi).

Kielivalikoimaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • kääntäminen – käytettävissä on vain rajallinen määrä kääntäjiä ja rajallinen käännösbudjetti, joka rahoitetaan verovaroista
 • tiedon tärkeys – lainsäädännön ja yleisen edun kannalta tärkeiden asiakirjojen on oltava kansalaisten saatavilla, joten ne julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
  Muut asiakirjat julkaistaan vain tarvittavilla kielillä (esim. asiakirjat, joita käytetään viestinnässä kansallisten viranomaisten, organisaatioiden tai yksityishenkilöiden kanssa).
 • kustannustehokkuus – erikoistietoa sisältäviä verkkosivuja, joiden käyttäjäryhmä on pieni, ei säästösyistä julkaista kaikilla kielillä. Ensisijaisena tavoitteena on välittää kohdennettua tietoa nopeasti ja tehokkaasti, vaikka osa käyttäjistä joutuu lukemaan sivuja vieraalla kielellä.
 • kiireellisyys – joidenkin tietojen on oltava saatavilla heti. Tällöin teksti julkaistaan ensin yhdellä tai vain muutamalla kielellä (kohderyhmän mukaan), ja muut kieliversiot lisätään myöhemmin joko yhdellä kertaa tai vaiheittain.
 • tekniset rajoitteet – sivuston ylläpito yli 20 kielellä vaatii paljon henkilöresursseja ja varoja.

Näillä perusteilla EU-elinten sivustoilla pyritään noudattamaan seuraavaa käytäntöä:

 • joka sivuston ensimmäisellä ja toisella tasolla on suurelle yleisölle tarkoitettuja, suhteellisen muuttumattomia sivuja kaikilla EU:n virallisilla kielillä
 • sivut, joilla on nopeasti vanhenevaa tai hyvin erikoistunutta tietoa, julkaistaan yleensä vain muutamalla tai yhdellä kielellä kohderyhmän mukaan.

EU:n viralliset kielet

EU:n viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

EU-sivuston tarjonta eri kielillä

 • Lainsäädäntö ja poliittisesti tärkeät asiakirjat
  Julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 • Viralliset asiakirjat
  Viralliset asiakirjat ovat saatavilla ainakin niillä kielillä, jotka olivat julkaisupäivänä EU:n virallisia kieliä. Jos asiakirjat eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne julkaistaan yleensä vain englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.
 • Yleiset tiedot
  Julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
 • Kiireelliset tai nopeasti vanhenevat tiedot
  Julkaistaan ensin yhdellä kielellä, joka valitaan kohdeyleisön perusteella. Muita kieliversioita voidaan lisätä myöhemmin käyttäjien tarpeen mukaan.
 • Erikoistiedot (tekniset tiedot, kampanjat, tarjouskilpailut) ja uutiset/tapahtumatiedot
  Julkaistaan yhdellä kielellä tai vain osalla kielistä. Kielivalikoima riippuu kohdeyleisöstä.