×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Keelepoliitika

ELi institutsioonide veebisaitide kasutajad on mõnikord üllatunud, kui ei leia konkreetset veebisaiti teatavas keeles.

Miks ei ole konkreetse veebileht kättesaadav Teie keeles?

ELi institutsioonide veebisaitide kasutajad on mõnikord üllatunud, kui ei leia konkreetset veebisaiti teatavas keeles.

See võib olla niimoodi lihtsalt seetõttu, et me ei ole veel jõudnud kõike tõlkida – eelkõige kui on tegemist nende riikide keeltega, kes ühinesid ELiga aastatel 2004, 2007 ja 2013.

Mõned saidid on kättesaadavad ainult kahes või kolmes keeles või isegi ainult ühes (tavaliselt inglise) keeles.

Kasutatavate keelte valik sõltub järgmistest piirangutest:

 • tõlge – meie tõlkijate arv ja tõlke-eelarve (mida rahastavad maksumaksjad) on piiratud;
 • olulisus – õigusaktid ja suuremat avalikku huvi pakkuvad dokumendid peavad olema avalikult kättesaadavad, seega avaldatakse need kõigis ELi ametlikes keeltes;
  Muud dokumendid avaldatakse üksnes vajalikes keeltes (nt teabevahetus riiklike ametiasutuste, organisatsioonide või üksikisikutega);
 • kulutasuvus – maksumaksjate raha säästmiseks ei avaldata väga spetsialiseeritud ja väikese kasutajate arvuga veebilehekülgi kõigis keeletes. Prioriteediks on pakkuda sihtotstarbelist teavet kiiresti ja tõhusalt, kuigi mõned kasutajad peavad seda lugema võõrkeeles;
 • kiireloomulisus – teatud teemad on mõeldud koheseks tarbimiseks. Avaldame teksti kõigepealt ühes või paaris keeles (vastavalt sihtrühmale) ja lisame muud keeled hiljem, kas ühes või mitmes etapis;
 • tehnilised piirangud – veebisaidi haldamine rohkem kui 20 keeles hõlmab rohkem inimesi ja raha.

Sellest tulenevalt hakkavad ELi institutsioonid järjest rohkem kasutama järgmist lähenemist:

 • Iga saidi esimene ja teine tasand sisaldab laiemale publikule mõeldud lihtsamat muutumatut teavet kõigis ametlikes keeltes.
 • Kiirelt aeguvat või väga erialast teavet hõlmavad leheküljed avaldatakse üldiselt üksikutes keeltes või ainult ühes keeles, sõltuvalt lugejaskonnast.

ELi ametlikud keeled

bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

Teabeliigid ja keelepoliitika

 • Õigusaktid ja olulised poliitilised dokumendid
  Avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.
 • Ametlikud dokumendid
  Kättesaadavad vähemalt nendes keeltes, millel oli dokumendi avaldamise ajal ELis ametliku keele staatus. Õiguslikult mittesiduvad dokumendid avaldatakse tavaliselt inglise, prantsuse ja saksa keeles.
 • Üldteave
  Avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.
 • Kiireloomuline või kiiresti aeguv teave
  Esialgu avaldatakse ühes keeles, vastavalt konkreetsele sihtrühmale. Muudes keeltes võidakse selline teave lisada hiljem, sõltuvalt kasutaja vajadustest.
 • Eriteave (tehniline teave, kampaaniad, pakkumismenetlused) ja uudised/üritused
  Kättesaadav piiratud arvus keeltes või ainult ühes keeles – valik sõltub sihtrühmast.