This is the public version of the KCI. Remember to login in order to participate in Communities and Forums.

Conference Interpretation

Misija Glavne uprave za usmeno prevođenje jest pružanjem kvalitetnih usluga usmenog prevođenja omogućiti višejezičnu komunikaciju u samom središtu donošenja odluka u EU-u. Kako bi se osiguralo dovoljno kvalificiranih konferencijskih prevoditelja, GU za usmeno prevođenje pruža potporu u ograničenom broju programa osposobljavanja (u državama članicama, zemljama kandidatkinjama ili čak trećim zemljama kad za to postoje potrebe u institucijama EU-a) čiji nastavni plan i pedagoška praksa ispunjavaju ili nastoje ispuniti kriterije navedene u nastavku.  Ta suradnja može započeti ili završiti u bilo kojem trenutku.

Suradnja sa sveučilištima u državama članicama EU-a i zemljama kandidatkinjama

Kriteriji za suradnju

Struktura i organizacija programa

Konferencijsko prevođenje u međunarodnim organizacijama vrlo je specifično i razlikuje se od drugih oblika jezičnog posredovanja. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u stručnom osposobljavanju i testiranju osoba koje su završile sveučilišni studij zaključili smo da program za usmeno prevođenje mora biti u skladu s vrlo visokim standardima ako želimo da studenti steknu vještine koje su primjenjive u profesionalnom okruženju.

Dobar program osposobljavanja za konferencijsko prevođenje uključuje rigorozan postupak koji počinje odabirom kandidata (ispituju se vladanje materinskim jezikom i stranim jezicima, komunikacija, vještine prezentiranja i analize, opće znanje itd.). To nije akademski program niti mu je svrha učenje jezika.

Stoga se sveučilišta i ustanove za visoko obrazovanje (dalje u tekstu „sveučilišta”) potiče da slijede smjernice u nastavku, koje se temelje na nastavnom planu europskoga diplomskog studija konferencijskog prevođenja (European Masters in Conference Interpreting, EMCI), koji su zajednički razvila vodeća sveučilišta i institucije EU-a.

  • Programe bi trebalo organizirati na razini diplomskih ili poslijediplomskih studija (po mogućnosti strukturno neovisno o jezičnim i prevoditeljskim odjelima).
  • Nastavni plan i ostale relevantne informacije o programu moraju biti javni i objavljeni na internetu.
  • Mogućnost upisa u program moraju imati osobe koje su završile studij u bilo kojem području i koje imaju odgovarajuće znanje jezika, pod uvjetom da polože prijamni ispit. Kriteriji za upis i uspješan završetak programa moraju se temeljiti isključivo na načelima kvalitete, a ne kvantitete.
  • Glavni dio programa trebale bi biti vježbe simultanog i konsekutivnog usmenog prevođenja.
  • Osposobljavanje bi trebali pružati stručnjaci koji se bave tom djelatnošću u praksi i koji su po mogućnosti akreditirani kao konferencijski prevoditelji u institucijama EU-a ili drugim međunarodnim organizacijama.
  • Koordinator programa također bi trebao biti stručnjak koji se bavi tom djelatnošću u praksi te ima pedagošku autonomiju za osiguravanje navedenih uvjeta i mogućnost izravnog utjecaja na oblikovanje i praćenje nastavnog plana.
  • Komisije za završne ispite moraju se sastojati od edukatora iz samog programa i vanjskih ocjenjivača koji se također bave konferencijskim prevođenjem u praksi.
  • Da bi dobili diplomu, polaznici programa moraju istovremeno položiti ispite iz obje vrste usmenog prevođenja.
  • Kvaliteta rada osoba koje završe program trebala bi odgovarati zahtjevima akreditacijskih ispita u europskim institucijama.

 

Suradnja na temelju potreba službe

Ako određeni program ispunjava propisane standarde, GU za usmeno prevođenje može sveučilištu koje ga organizira pružiti pedagošku i/ili financijsku pomoć, ovisno o dostupnosti resursa te u skladu sa svojim budućim planiranjem i potrebama za zapošljavanjem. Potrebe GU-a za usmeno prevođenje zasad su pokrivene suradnjom sa sveučilištima navedenima u nastavku. Taj će se popis redovito ažurirati.

Ako određeni program (još) ne ispunjava potrebne standarde, GU za usmeno prevođenje može pokrenuti suradnju, prema potrebi i uz sudjelovanje lokalnih tijela, ako je to nužno za neometano funkcioniranje službi EU-a za usmeno prevođenje.

Suradnja s partnerima u zemljama izvan EU-a

Na popis se mogu uvrstiti i programi osposobljavanja iz konferencijskog prevođenja koje organiziraju sveučilišta u zemljama izvan EU-a, povezani s programima međunarodne suradnje i/ili ovisno o potrebama institucija EU-a i njihovih službi za usmeno prevođenje.

Popis sveučilišta

Izjava o ograničenju odgovornosti: uvrštavanjem na taj popis sveučilište koje organizira predmetni program ne dobiva automatski pravo ni na kakvu potporu. Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za kvalitetu osposobljavanja u okviru navedenih programa.

Pri odabiru programa obratite pozornost i na preporuke AIIC-a.

 

Konferencija SCIC-a i sveučilišta

Najvažniji događaj Glavne uprave za usmeno prevođenje jest Konferencija SCIC-a i sveučilišta, koja se od 1996. organizira u proljeće svake godine. Na njoj se okupljaju relevantni dionici iz područja usmenog prevođenja: predstavnici partnerskih sveučilišta u državama članicama EU-a i zemljama kandidatkinjama, Kini, Rusiji, Africi, Kanadi i SAD-u, te predstavnici međunarodnih organizacija i drugih europskih institucija.

Glavni su ciljevi konferencije informiranje sudionika o novostima i zahtjevima EU-a u vezi s usmenim prevođenjem. Osim toga, ona služi i kao platforma za umrežavanje koja omogućuje žive rasprave i razmjenu mišljenja o temama povezanima s usmenim prevođenjem. 

Konferencija je 2019. održana 4. i 5. travnja u Bruxellesu. 

Konferencija SCIC-a i sveučilišta 2017.