This is the public version of the KCI. Remember to login in order to participate in Communities and Forums.

Europese Commissie

DGT: directoraat-generaal Vertaling

DGT behandelt uitsluitend geschreven teksten voor de Commissie en vertaalt die in en uit de 24 officiële talen van de EU.

Translating for Europe — into English (2013)

 

DG EAC: directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur

DG EAC streeft naar een op kennis gebaseerd Europa dat een concurrerende economie verzoent met een inclusieve samenleving. In dit verband is DG EAC bevoegd voor enkele domeinen van aanzienlijke maatschappelijke en politieke betekenis: de kwaliteit van het onderwijs, cultuur als katalysator voor innovatie, jeugdzaken, sport enz. Op al deze gebieden stimuleert DG EAC de ontwikkeling van competenties, de mobiliteit van personen, samenwerking over de grenzen heen, de betrokkenheid van belanghebbenden en beleidshervormingen. Een van de belangrijkste voorwaarden hiervoor, is meertaligheid.

Europees Parlement

DG LINC: directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties

Dit directoraat-generaal staat in voor de taalkundige, technische en logistieke ondersteuning voor de organisatie van parlementaire vergaderingen en conferenties van leden en instanties van het EP.

Interpreters at work in the European Parliament

DG TRAD: directoraat-generaal Vertaling

DG TRAD vertaalt documenten uit en in de 24 officiële talen van de Europese Unie. Zo krijgen alle EU-burgers rechtstreeks toegang tot Europese teksten en kunnen ze met de instellingen communiceren in hun eigen taal.

Hof van Justitie van de EU

DG Meertaligheid

Directoraat Vertolking

Tijdens de hoorzittingen voor het Hof van Justitie van Justitie en het Gerecht wordt er getolkt door het directoraat Vertolking, dat ongeveer 70 tolken in vaste dienst heeft. Indien nodig, doet het een beroep op ervaren freelancetolken.

Directoraat Juridische vertaling

De documenten van het Hof worden vertaald volgens de bindende taalregelingen en omvatten alle combinaties van officiële talen van de Europese Unie. Momenteel worden er meer dan 1 100 000 bladzijden per jaar vertaald.