This is the public version of the KCI. Remember to login in order to participate in Communities and Forums.

Služby konferenčních tlumočníků využívají mnohé mezinárodní organizace. Uvedený seznam není zdaleka vyčerpávající.

Mezinárodní organizace se sídlem v Evropě

Kromě Evropské komise, Evropského parlamentu a Soudního dvora se v Evropě nacházejí další organizace, které využívají tlumočnických služeb a tlumočníky zaměstnávají (organizace v rámci OSN se sídlem v Evropě uvádíme dále). Každá z organizací má svůj vlastní jazykový režim.

 

Organizace spojených národů

Organizace spojených národů (OSN) má sídlo v New Yorku, Ženevě, Vídni a Nairobi. Spolu se svými specializovanými agenturami, z nichž některé uvádíme níže, je OSN jedním z největších zaměstnavatelů konferenčních tlumočníků na světě.

Interpreters at work

Tlumočnická služba OSN

 

 

 

 

Další organizace ve světě

K dalším mezinárodním organizacím, které pracují s konferenčními tlumočníky, patří: