This is the public version of the KCI. Remember to login in order to participate in Communities and Forums.

Dit is geen volledige lijst. U vindt hieronder enkele van onze traditionele partners in de wereld van het conferentietolken. Bekijk ook onze andere partners op het gebied van gebarentolken, tolken bij de overheid en gerechtstolken.

Beroepsverenigingen

AIIC - Association Internationale d'Interprètes de Conférence

AIIC is de enige wereldwijde vereniging van conferentietolken en telt een ledenlijst van meer dan 3000 mensen uit het vak, afkomstig uit alle werelddelen. Al meer dan 60 jaar promoot AIIC hoge kwaliteits- en ethische normen voor tolken, en zij verdedigt hun belangen. Met projecten en andere activiteiten helpt AIIC individuele tolken en de wereldwijde tolkengemeenschap om de uitdagingen van de snel veranderende wereld aan te gaan.

FIT - International Federation of Translators

FIT is een internationale federatie van verenigingen van vertalers, tolken en terminologen. Er zijn meer dan 100 beroepsverenigingen en opleidingsinstellingen bij aangesloten, die samen meer dan 80.000 professionals in 55 landen vertegenwoordigen. Het doel van de federatie is de professionaliteit in de betrokken disciplines te bevorderen.

EST - European Society for Translation Studies

Dit genootschap voor vertaalstudies is in 1992 in Wenen opgericht en heeft inmiddels leden in meer dan 46 landen. Het biedt een netwerk voor onderzoek, een forum voor uitwisselingen en een centrum voor onderzoeksmiddelen. Volgens de statuten streeft het genootschap naar meer onderzoek naar vertaling en vertolking en extra bijscholing van vertaal- en tolkopleiders. Daarnaast geeft het advies aan vertaal- en tolkopleidingen en faciliteert het contacten van vertalers en tolken met relevante academische instellingen. Het EST is een internationaal netwerk van wetenschappers op het gebied van vertaling en vertolking.

Internationale netwerken en verenigingen

IAMLADP ​- International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publications

IAMLADP werd zo’n 35 jaar geleden opgericht door het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Het is een internationaal forum en netwerk van managers van internationale organisaties waar conferentie- en taaldienstverleners werken (vooral vertalers en tolken). De jaarvergadering biedt de IAMLADP-organisaties de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de balans op te maken van het werk van de diverse werkgroepen en taskforces, informatie, ideeën en goede praktijken uit te wisselen en met elkaar te netwerken. 

DG Tolken heeft een uitstekende reputatie onder de IAMLADP-leden, met name in de werkgroep Opleiding waartoe DG Tolken het initiatief heeft genomen, hoofdzakelijk vanuit het streven om voor een toereikende aanvoer van gediplomeerde professionele tolken te zorgen. Sinds 2015 is DG Tolken daarnaast voorzitter van de taskforce Gezamenlijke opleidingsacties.

CIUTI - Conférence Internationale Permanente d'Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes

CIUTI is in 1961 opgericht en is daarmee ‘s werelds oudste en meest prestigieuze internationale vereniging van universitaire instellingen met vertaal- en tolkprogramma’s. Om lid te worden moet een instelling aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Het lidmaatschap is dan ook een kwaliteitskeurmerk.

DG Tolken wordt regelmatig uitgenodigd op bijeenkomsten van CIUTI.

HINTS - Heads of Interpreting Services

HINTS, een wereldwijd netwerk van hoofden van tolkendiensten, is in 2006 opgericht om goede werkwijzen te kunnen uitwisselen. 

De leden adviseren en helpen elkaar bij dringende kwesties en onderhouden via internet contact.

Belanghebbenden zijn: African Development Bank Group, ARTE, de Raad van Europa, de Europese instellingen, Eurocontrol, de Deutsche Bundestag, de Europese Octrooiorganisatie, de FAO, het Duitse ministerie van Defensie, het vertaalbureau van de Canadese regering, de ICC, het Internationaal Strafhof voor voormalig Joegoslavië, de Internationale Arbeidsorganisatie, het IMF, de NAVO, het Defense College van de NAVO, de OESO, het secretariaat van de Pacific Community, het Speciaal Strafhof voor Libanon, de UNESCO, de VN , het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereldbankgroep, de WHO, de WTO, de Wereldorganisatie voor Toerisme en de Wereld Meteorologische Organisatie.

DG Tolken neemt deel aan HINTS om samen te werken met taaldiensten van andere internationale organisaties, met name op het gebied van tolken.