Skip to main content
Knowledge Centre on Interpretation

Täiendav abi testi sooritajatele

Kui peate sooritama ELi akrediteerimistesti, võite saada ELi suulistelt tõlkidelt täiendavat abi

Simulatsioonitesti videod

Enne testile kandideerimist ja selle sooritamist võite vaadata testi simulatsioonivideot.

Originaalkõne ja suulise tõlgi esitus 

 

Žüriiliikmete arutelu 

 

Muud akrediteerimisteste käsitlevad videod

Mõned programmid aitavad väljavalitud kandidaatidel testiks ette valmistuda.

Lõimimisprogramm

Läti keele üksuse juhataja Ieva Zauberga räägib lõimimisprogrammist:

Programm „PASS“

PASS ehk Professional Accreditation Support Scheme (kutsealase akrediteerimise toetuskava) on neli nädalat kestev intensiivne koolitusprogramm, mille eesmärk on aidata noortel suulise tõlke eriala lõpetanutel sooritada akrediteerimistestid.

 

Kursus toimus 2015. ja 2016. aasta suvel ning see on vajaduspõhine, mis selgitab asjaolu, miks seda ei korraldata igal aastal. Vaid need kandidaadid, kelle keelte puhul valitseb tõsine nappus (nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis), kutsutakse selles osalema. Kandidaadid valitakse välja nende keelekombinatsiooni, motiveeritud kandideerimisavalduse ja eelvaliku testi tulemuse põhjal.

Give feedback on this page

mandatory field