This is the public version of the KCI. Remember to login in order to participate in Communities and Forums.

Conference Interpretation

Konsekutiivitulkkaus

Tällä sivulla selitetään lyhyesti, mitä konsekutiivitulkkauksella tarkoitetaan. Konsekutiivitulkkauksesta on kirjoitettu lukuisia yleisesityksiä. Niiden lisäksi useissa teoksissa aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin ja annetaan tietoa erityisesti muistiinpanotekniikasta.

Konsekutiivitulkkauksessa puhuja puhuu virkkeen pari kerrallaan ja tulkki kuuntelee ja tekee muistiinpanoja. Tämän jälkeen tulkki välittää puhujan viestin yleisölle. Tavallisesti tulkki seisoo tai istuu puhujan läheisyydessä ja kirjoittaa muistiinpanoja puheen aikana. Kun puhuja pitää tauon, tulkki toistaa viestin yleisön kielellä mikrofoniin (jos sellainen on käytössä).

Hyvä konsekutiivitulkki kuuntelee puhujaa aktiivisesti, analysoi kuulemansa, tekee tarvittaessa muistiinpanoja muistinsa avuksi ja toistaa puheen kohdekielellä (nk. aktiivikielellään) niin kuin se olisi hänen oma puheenvuoronsa.

Tulkin kolme tärkeintä tehtävää ovat

1) kuunnella aktiivisesti (ymmärtää viesti)

2) analysoida kuulemansa (tehdä jäsenneltyjä muistiinpanoja)

3) tuottaa puhe toisella kielellä (välittää viesti).

Tulkkaus edellyttää useita erilaisia taitoja passiivikielen / vieraan kielen ymmärtämisen lisäksi.

Konsekutiivitulkin on ensin opittava kuuntelemaan aktiivisesti. Se saattaa kuulostaa helpolta, mutta tulkit kuuntelevat puhujaa eri tavalla kuin muut ihmiset, koska kuuntelulla on eri tarkoitus. (Myös psykoanalyytikoilla on oma tapansa kuunnella ihmisiä.) Tulkki ei kuuntele osallistuakseen keskusteluun vaan pystyäkseen muistamaan puhutun ja toistamaan sen tarkasti ja luotettavasti toisella kielellä. (Psykoanalyytikko kuuntelee saadakseen vihjeitä potilaan henkisestä tilasta.)

Kuuntelutaidon opettelu alkaa siten, että tulkiksi haluavat opetetaan ensin toistamaan puhe ilman muistiinpanoja. Tulkkauksen pääosaston puhearkistossa on useita esimerkkejä tämän taidon harjoitteluun soveltuvista puheista (ks. Basic- ja Beginners-vaikeustasot). Vasta kun tämä taito on saatu hallintaan, tulkkioppilaat opettelevat tekemään muistiinpanoja.

Puheen analysoinnin toinen vaihe on muistiinpanojen tekeminen, mikä edellyttää kykyä priorisoida ja erottaa pääasiat muista tiedoista. Lisäksi pitää osata merkitä selvästi, kuka mitäkin sanoi, milloin jotakin tapahtui, (kuka, mitä, milloin, missä, miten), onko kyseessä puhujan mielipide jne. SCICtrain-opetusvideo-osiossa on kokonainen konsekutiivitulkkausta käsittelevä moduuli. ORCIT-sivustolla on niin ikään konsekutiivitulkkausmoduuleja ja jonkin verran myös tulkkauksen pääosaston koulutusmateriaalia.

Tulkkauksen kolmas ja viimeinen vaihe edellyttää myös useita erilaisia taitoja, kuten kykyä käyttää lyhytkestoista muistia, ymmärtää muistiinpanojaan ja välittää viesti. Myös stressinhallinta ja äänenhuolto ovat tärkeitä taitoja.

Tulkkien on opittava kaikki nämä eri taidot. Kukaan ei ole tulkki vain siksi, että puhuu useampaa kuin yhtä kieltä. Tulkin ammatti on vaativa ja monipuolinen. Monet korkeakoulut tarjoavat konferenssitulkkauksen opetusta.