×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

The International Standard Classification of Education (ISCED)

ISCED is the reference international classification for organising education programmes and related qualifications by levels and fields.

Fields of Education and Training (ISCED-F 2013)

What is it?

The International Standard Classification of Education (ISCED) was developed by UNESCO to facilitate comparisons of education statistics and indicators across countries on the basis of uniform and internationally agreed definitions.

Who is it for?

The detailed fields shown in the ISCED Search tool are intended mainly for use at the tertiary level of education and, for vocational education and training programmes and qualifications at secondary and post-secondary non-tertiary levels.

Why is it needed?

ISCED allows assembling, compiling, and presenting statistics of education in a uniform way.

What are the lists used by the ISCED-F search tool?

The European Commission elaborated a preliminary list of ISCED 2013 detailed fields, indicating the correspondences with the previous Fields of Education and Training 1999 classification (FOET 1999 – based on ISCED 1997). This was then completed with the list of former Erasmus codes.

UNESCO will update the FOET 1999 manual to the International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) by the end of 2014. Should there be any modifications in the classification, the search tool will be updated accordingly.