Za kaj gre

Svetovna lestvica za ocenjevanje univerz in visokošolskih ustanov U-Multirank je novo večdimenzionalno orodje, ki temelji na podatkih uporabnikov. Pri ocenjevanju upošteva številne vidike visokošolskega izobraževanja, denimo raziskovalno dejavnost, poučevanje in učenje, mednarodno usmerjenost, prenos znanja, regionalni vpliv. Lestvica U-Multirank je neodvisno orodje, ki ga je v začetnih letih finančno podprla Evropska unija.

To novo orodje za primerjavo uspešnosti vsebuje podatke o več kot 1 200 visokošolskih ustanovah, 1 800 fakultetah in 7 500 študijskih programih v 80 državah.

Zakaj je potrebno

Družbena vloga in pomen evropskih visokošolskih ustanov ter njihov prispevek h gospodarskemu in družbenemu napredku so premalo izkoriščeni. Ob bolj preglednem sistemu visokošolskega izobraževanja bi bilo njegovo delovanje laže razumljivo za deležnike, tj. študente, institucije, podjetja, politične odločevalce. Lestvica U-Multirank je ključno orodje: nabor podatkov je obsežnejši in bolj temelji na uporabnikih kot dosedanje lestvice, ocenjevanje jasneje izkazuje uspešnost univerz ter njihov potencial za gospodarsko rast in zaposlovanje. Političnim odločevalcem, študentom in ustanovam ponuja nujno potrebne podatke. 

Dosedanji ukrepi

Lestvica U-Multirank se je začela uporabljati 13. maja 2014. 30. marca 2015 so objavili drugi krog rezultatov.