Kokia tai sistema?

U-Multirank“ – tai nauja į naudotojus orientuota daugialypė pasaulinė universitetų ir kolegijų reitingavimo sistema, kurioje vertinama daug aukštojo mokslo aspektų: mokslo tiriamoji veikla, mokymas ir mokymasis, tarptautinė orientacija, žinių perdavimas ir regioninė veikla. Tai nepriklausoma reitingavimo sistema, kurią nuo pirmųjų metų remia Europos Sąjunga.


Naudojantis šia unikalia priemone galima palyginti daugiau kaip 1 200 aukštojo mokslo įstaigų, 1 800 fakultetų ir 7 500 studijų programų 80 šalių.

Kodėl ši sistema naudojama?

Europos aukštojo mokslo įstaigų potencialas atlikti savo visuomeninį vaidmenį ir prisidėti prie ekonomikos ir socialinio vystymosi nepakankamai išnaudojamas. Reikia didesnio skaidrumo, kad įvairūs suinteresuotieji subjektai – studentai, įstaigos, įmonės, politikos formuotojai – galėtų geriau suprasti, kokie yra aukštojo mokslo įstaigų rezultatai. „U-Multirank“ tam yra svarbi priemonė: ji išsamesnė ir labiau orientuota į naudotojus negu bet kokia kita reitingavimo sistema ir joje aiškiau parodomi daug daugiau universitetų rezultatai bei jų potencialas prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Joje pateikiama politikos formuotojams, studentams ir pačioms įstaigoms labai reikalinga informacija. 

Kas padaryta iki šiol?

Sistema „U-Multirank“ pradėjo veikti 2014 m. gegužės 13 d. 2015 m. kovo 30 d. paskelbtas antras rezultatų rinkinys.