O čemu se radi?

U-Multirank nov je, korisnički usmjeren, višedimenzionalan model klasifikacije svjetskih sveučilišta i koledža kojim su obuhvaćeni mnogi aspekti visokog obrazovanja, uključujući istraživanje, poučavanje i učenje, međunarodnu usmjerenost, prijenos znanja i regionalni angažman. U-Multirank neovisan je model klasifikacije kojemu Europska pruža financijsku potporu tijekom početnih godina.


Taj jedinstveni novi instrument za usporedbu učinkovitosti uključuje informacije o više od 1200 visokih učilišta, 1800 fakulteta i 75000 studijskih programa iz 80 zemalja.

Čemu služi?

Potencijal europskih visokih učilišta da doprinesu društvu te gospodarskom i društvenom razvoju nije dovoljno iskorišten. Potrebna je veća transparentnost kako bi različite interesne skupine (studenti, institucije, poduzeća i kreatori politika) mogle dobiti bolji uvid u učinkovitost visokih učilišta. U-Multirank ključni je instrument kojim se to omogućuje jer je sveobuhvatnijii i korisnički usmjereniji od postojećih modela klasifikacije te jasnije prikazuje učinkovitost puno šireg niza sveučilišta, kao i njihov potencijal za doprinos razvoju i zapošljavanju. Obuhvaća informacije neophodne tvorcima politika, studentima i samim učilištima. 

Što je dosad učinjeno?

U-Multirank pokrenut je 13. svibnja 2014. Drugi dio rezultata objavljen je 30. ožujka 2015.