Mis see on?

U-Multirank on uus kasutajapõhine, mitmemõõtmeline maailma ülikoolide ja kolledžite edetabel, mis hõlmab mitmeid kõrghariduse aspekte: teadustöö, õpetamine ja õppimine, rahvusvahelisus ja teadmussiire. U-Multirank on sõltumatu paremusjärjestus, mis oma esimeste tegevusaastate jooksul saab rahalist toetust Euroopa Liidult.


Kõnealune uus vahend tulemuslikkuse võrdlemiseks sisaldab teavet rohkem kui 1200 kõrgkooli, 1800 teaduskonna ja 7500 õppeprogrammi kohta 80 riigis.

Miks on see vajalik?

Euroopa kõrgkoolide potentsiaali mõjutada ühiskonda ning aidata kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ei ole veel täiel määral ära kasutatud. On vaja suuremat läbipaistvust, et eri sidusrühmad − üliõpilased, asutused, ettevõtjad, poliitikakujundajad − saaksid põhjalikumad teadmised selle kohta, millised on kõrgkoolide tulemused. U-Multirank on peamine vahend selle saavutamiseks: see on põhjalikum ja kasutajapõhisem kui muud paremusjärjestused, tuues selgemalt välja rohkemate kõrgkoolide tulemuslikkuse ning nende potentsiaali majanduskasvule ja töökohtade loomisele kaasa aitamisel. See hõlmab väga vajalikku teavet poliitikakujundajatele, üliõpilastele ja kõrgkoolidele. 

Mida on seni tehtud?

U-Multirank käivitati 13. mail 2014. Uued tulemused avaldati 30. märtsil 2015.