/education/file/european-day-languages-logo1jpg_skeuropean-day-languages-logo1.jpg

European Day of Languages

O čo ide?

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s

  • viac ako 200 európskymi jazykmi,
  • 24 úradnými jazykmi EÚ,
  • približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a
  • mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta.

Prečo oslavujeme tento deň?

Je to príležitosť:

  • zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe,
  • podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť,
  • podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky – znalosť viacerých jazykov zvyšuje šance nájsť si zamestnanie a pomáha podnikom rásť.

Kto stojí za Európskym dňom jazykov?

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – v Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

Aké akcie sa v tento deň konajú v celej Európe?

V celej Európe bude v týždňoch pred a po 26. septembri prebiehať výučba jazykov, budú sa hrať hry, konať prednášky, konferencie, rozhlasové programy, súťaže a mnohé ďalšie podujatia.
Oslávte s nami Európsky deň jazykov 2017! Podrobnejšie informácie o podujatiach vo vašej krajine