/education/file/european-day-languages-logo1jpg_fieuropean-day-languages-logo1.jpg

European Day of Languages

Teemapäivän tausta

Euroopan kielten päivää vietetään vuosittain 26. syyskuuta. Teemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota Euroopan ja EU:n kielelliseen monimuotoisuuteen:

  • Euroopassa puhutaan yli 200:aa kieltä
  • EU:ssa käytetään 24:ää virallista kieltä
  • EU:ssa on noin 60 alueellista tai vähemmistökieltä
  • Kielten määrää lisäävät vielä EU:hun muualta muuttaneet.

Miksi kielten päivää vietetään?

Teemapäivän avulla

  • tehdään tunnetuksi Euroopan kielten kirjoa
  • edistetään kulttuurin ja kielen monimuotoisuutta
  • kannustetaan kaikenikäisiä ihmisiä opiskelemaan kieliä, sillä laaja kielitaito helpottaa ihmisten välisiä yhteyksiä, työnsaantia ja yritystoimintaa.

Järjestäjätahot

Aloitteen Euroopan kielten päivästä tekivät alun perin Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto, jonka 47 jäsenmaassa on yli 800 miljoonaa asukasta. Päivää vietettiin ensi kertaa Euroopan kielten teemavuonna 2001, ja se on järjestetty sen jälkeen vuosittain. Tapahtumia järjestävät muun muassa kieli- ja kulttuurikeskukset, järjestöt, korkeakoulut ja muut oppilaitokset.

Tutustu kielten päivän tapahtumiin eri puolilla Eurooppaa

Kielten teemapäivänä 26.9. tai sitä edeltävällä tai seuraavalla viikolla järjestetään eri puolilla Eurooppaa monenlaisia kieliaiheisia tapahtumia: kielikursseja, keskustelutilaisuuksia, kilpailuja, konferensseja, radio-ohjelmia yms.
Osallistu Euroopan kielten päivään 2017! Tietoa eri EU-maissa järjestettävistä tapahtumista: