/education/file/education-area-cover-photojpg_daeducation-area-cover-photo.jpg

Students looking at a computer

Oversigt

På vej mod et europæisk uddannelsesområde

Det er i alle medlemsstaternes interesse at udnytte det fulde potentiale af uddannelse og kultur som en drivkraft for jobskabelse, økonomisk vækst og social retfærdighed og som et middel til at opleve europæisk identitet i al dens mangfoldighed.
 
Europa-Kommissionen udvikler initiativer, der skal hjælpe os på vej mod et europæisk uddannelsesområde. Disse initiativer afspejler Kommissionens ambition om at give alle unge mulighed for at få den bedst mulige uddannelse og finde job på tværs af EU. Målet i Europa er er, at: 
 
  • det skal være standard at tilbringe tid i udlandet for at studere og lære 
  • eksamensbeviser fra skoler og videregående uddannelsesinstitutioner skal anerkendes i hele EU 
  • det skal blive normen, at kunne tale to sprog ud over sit modersmål
  • alle skal have adgang til uddannelse af høj kvalitet, uanset hvilken socioøkonomisk baggrund de har
  • folk skal have en stærk identitetsfølelse som europæere og fornemmelse af Europas kulturarv og dets mangfoldighed.
 

Hvad gør Kommissionen for at skabe et europæisk uddannelsesområde? 

I januar 2017 fremlagde Kommissionen den første pakke af foranstaltninger, som ser på: 
 
Kommissionen har nu fremlagt den anden pakke af foranstaltninger
 
I sin meddelelse Opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik fremhæver Kommissionen den vigtige rolle, som uddannelse, ungdom og kultur spiller, med hensyn til at opbygge Europas fremtid. Meddelelsen præsenterer, hvordan Kommissionen har reageret på de opfordringer, som blev fremsat af europæiske ledere i Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2017. Den beskriver visionen for opbygningen af et europæisk uddannelsesområde på basis af en kombination af:
 
Den beskriver også igangværende initiativer om etablering af europæiske universiteter og et europæisk studiekort
 
Pakken med initiativer indeholder også et forslag til Rådets henstillinger: