Kulcskompetenciák

Az Európai Bizottság az uniós országokkal együtt azon fáradozik, hogy fejlessze az ún. kulcskompetenciákat, vagyis azokat az ismereteket, készségeket és magatartásformákat, melyekre mindenkinek szüksége van személyisége kiteljesedéséhez, fejlődéséhez, illetve ahhoz, hogy el tudjon helyezkedni, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és a közösségi életben aktív polgári szerepet vállalhasson. A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a szakpolitikusok azt szorgalmazzák, hogy:

  • mindenki magas színvonalú oktatásban és képzésben részesüljön, és lehetőséget kapjon az egész életen át tartó tanulásra;
  • támogatni kell az oktatásban dolgozó szakembereket;
  • az egész életen át tartó tanulás szempontjait szem előtt tartva a tanulási módszerek és környezetek széles körét ösztönözni kell;
  • fel kell térképezni a kulcskompetenciák értékelésének és validálásának lehetséges módszereit.

Ajánlások

A Bizottság két ajánlásjavaslatot terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé azzal a céllal, hogy elősegítse a színvonalas, jövőorientált és az európai társadalom szükségleteihez igazodó oktatás és képzés kialakítását.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006-ban elfogadta az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlást. A dokumentum létrehozta a kulcskompetenciák közös európai referenciakeretét a szakpolitikai döntéshozók, az oktatási és képzésszolgáltatók, a szociális partnerek és a tanulók számára. Ezenfelül az általa elérni remélt célok között szerepelt a kapcsolódó szakpolitikák – pl. a foglalkoztatással és a szociális ügyekkel foglalkozó, valamint a fiatalok életére hatást gyakorló egyéb szakpolitikák – megvalósításának támogatása is.

A Bizottság annak érdekében, hogy aktualizálja a 2006-os ajánlást és tovább támogassa a kulcskompetenciák fejlesztését EU-szerte, 2016 júniusában elindította az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2006. évi ajánlás felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat következtetései alapján a Bizottság 2018 januárjában új ajánlásjavaslatot fogadott el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák témájában: