Språkkunskaper står i centrum för den ambitiösa visionen om ett europeiskt utbildningsområde. Att kunna främmande språk är inte bara en förutsättning för utlandsstudier och de alltmer internationaliserade arbetsmarknaderna, utan öppnar också upp för nya upplevelser och möjligheten att utforska nya kulturer. Studier visar att EU-länderna på det stora hela inte gör tillräckligt snabba framsteg för att nå EU:s mål om att alla i EU bör få lära sig minst två främmande språk redan från en tidig ålder. I själva verket är elevernas språkkunskaper i slutet av grundskolan i allmänhet låga, men skillnaderna är dock mycket stora mellan länderna. Med ökad rörlighet inom EU och ovanligt många skolbarn som kommer hit från länder utanför EU och som talar andra språk, måste vi tänka om inför de utmaningar och möjligheter vi står inför om vi ska kunna göra flerspråkigheten till en verklig tillgång för EU. 

Enligt den föreslagna rekommendationen bör EU-länderna

  • främja språkinlärning genom att skolan fokuserar på att eleverna ska nå vissa kunskapsnivåer som bygger på Europarådets gemensamma europeiska referensramen för språk i slutet av den obligatoriska skolgången 
  • införa begreppet språkmedvetenhet inom utbildningen som en inkluderande ram för språkinlärning som tar hänsyn till elevernas olika språkkompetenser 
  • se till att fler språklärare har möjlighet att studera utomlands 
  • kartlägga och främja innovativa, inkluderande och flerspråkiga pedagogiska metoder, med hjälp av EU:s verktyg och plattformar som School Education Gateway och eTwinning.