Jezikovne kompetence so v ospredju ambicioznega načrta za ustanovitev evropskega izobraževalnega prostora. Znanje tujih jezikov ni potrebno le za študij v tujini in na vse bolj internacionaliziranem trgu dela, temveč tudi širi obzorja in ljudem omogoča odkrivanje novih kultur. Študije kažejo, da države članice EU ne dosegajo dovolj velikega napredka pri uresničevanju splošnega cilja, dogovorjenega na ravni EU, v skladu s katerim naj bi se vsak Evropejec od zgodnjega otroštva naučil vsaj dveh tujih jezikov. Raven znanja jezikov med učenci ob koncu obveznega izobraževanja je na splošno nizka, vendar so med državami članicami zelo velike razlike. Glede na vedno večjo mobilnost znotraj Evrope in rekordnega števila šoloobveznih otrok, ki prihajajo iz držav, v katerih govorijo različne jezike, moramo ponovno preučiti vse izzive in ponujene priložnosti, da bi večjezičnost postala resnična prednost EU. 

Cilji predlaganega priporočila:

  • spodbujati učenje jezikov s poudarkom na doseganju določenih ravni kompetenc po koncu obveznega izobraževanja na podlagi skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike Sveta Evrope 
  • uvesti koncept jezikovne ozaveščenosti v izobraževanju in usposabljanju, ki zagotavlja vključujoč okvir za učenje jezikov ob upoštevanju različnih jezikovnih kompetenc učencev 
  • učiteljem jezikov zagotoviti več možnosti za učenje in študij v tujini 
  • opredeliti in spodbujati inovativne, vključujoče in večjezične pedagoške metode z uporabo evropskih orodij in platform, kot sta School Education Gateway in eTwinning