Competențele lingvistice sunt în centrul viziunii ambițioase de a crea un Spațiu european al educației. Capacitatea de a vorbi limbi străine nu reprezintă doar o competență necesară pentru a studia în străinătate și pentru a lucra pe piețele forței de muncă caracterizate de o internaționalizare din ce în ce mai accentuată. Aceasta deschide noi perspective și le dă cetățenilor posibilitatea de a descoperi alte culturi. Studiile arată că, în general, statele membre ale UE nu progresează suficient de rapid în direcția obiectivului convenit la nivelul UE ca fiecare european să aibă posibilitatea să învețe două limbi străine începând de la o vârstă fragedă. De fapt, la sfârșitul studiilor în învățământul obligatoriu, nivelurile de competență lingvistică ale elevilor sunt, în general, scăzute și există diferențe foarte mari între statele membre. Odată cu creșterea mobilității intraeuropene, precum și pe fondul numărului fără precedent de noi elevi care provin din țări terțe care vorbesc limbi diferite, trebuie să avem în vedere provocările și oportunitățile cu care ne confruntăm, astfel încât multilingvismul să devină un adevărat atu al UE. 

Recomandarea propusă are ca scop:

  • să încurajeze învățarea limbilor străine, urmărindu-se atingerea unor niveluri de competență specifice, pe baza Cadrului european comun de referință pentru limbi al Consiliului Europei, până la sfârșitul învățământului obligatoriu; 
  • să introducă conceptul de sensibilizare cu privire la importanța învățării limbilor în rândul instituțiilor de educație și formare, care oferă un cadru larg pentru învățarea limbilor străine, ținând cont de varietatea de competențe lingvistice ale cursanților; 
  • să garanteze că profesorii de limbi străine beneficiază de posibilitatea de a învăța și de a studia în străinătate; 
  • să identifice și să promoveze pedagogii inovatoare, incluzive și multilingve, utilizând instrumente și platforme europene precum School Education Gateway și eTwinning.