Inniúlachtaí digiteacha agus teicneolaíocht san oideachas

In Eanáir 2018 ghlac an Coimisiún Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach lena n-áirítear 11 tionscnamh chun tacú le húsáid na teicneolaíochta agus le forbairt na hinniúlachta digití san oideachas.

trí thosaíocht sa phlean, agus leagtar amach ann bearta chun cabhrú le Ballstáit AE tabhairt faoi na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann leis an oideachas sa ré dhigiteach seo:

  1. Úsáid níos fearr a bhaint as teicneolaíocht dhigiteach maidir le teagasc agus foghlaim
  2. Inniúlachtaí digiteacha agus scileanna a fhorbairt
  3. Feabhas a chur ar an oideachas le hanailísiú sonraí níos fearr agus le réamhamharc

Tuilleadh eolais