Digitale kompetencer og teknologi på uddannelsesområdet

I januar 2018 vedtog Kommissionen en handlingsplan for digital uddannelse, der omfatter 11 initiativer, som skal understøtte brugen af teknologi og udviklingen af digitale kompetencer i uddannelserne.

For at hjælpe EU-landene med at løse de digitale problemer og udnytte de digitale muligheder på uddannelsesområdet har Kommissionen i handlingsplanen opstillet tre prioriteter:

  1. Bedre udnyttelse af digital teknologi i undervisnings- og læringsøjemed
  2. Udvikling af digitale kompetencer
  3. Forbedret uddannelse gennem bedre dataanalyser og prognoser

Læs mere