/education/file/shutterstock245381353-resizedjpg_svshutterstock_245381353-resized.jpg

Graduation students

© Shutterstock

På toppmötet i Göteborg 2017 efterlyste EU-ledarna ett ökat politiskt intresse för utbildning och kultur. Med utgångspunkt i kommissionens bidrag till debatten uppmanade Europeiska rådet i sina slutsatser från december 2017 medlemsländerna, ministerrådet och kommissionen att arbeta vidare med bland annat följande initiativ:

”... stärka de strategiska partnerskapen i EU mellan lärosäten och uppmuntra att det senast 2024 ska finnas ett tjugotal ”Europauniversitet” som består av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU, vilket ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidrar till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft”

Syftet är att samla en ny generation kreativa människor som kan samarbeta på olika språk och över lands- och ämnesgränser för att ta itu med de stora samhällsutmaningar och kompetensbrister som råder i EU.

Initiativet ska förändra den högre utbildningen i grunden. Med utgångspunkt i framgångsrika initiativ som Erasmus Mundus, Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna och Europeiska institutet för innovation och teknik, måste vi ta ytterligare ett stort steg framåt. Drivna av sin strävan efter hög kvalitet kan nätverken locka till sig de bästa studenterna, lärarna och forskarna och använda den mest innovativa pedagogiken och digitala teknikerna. De kan fungera som förebilder för andra lärosäten och successivt stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft internationellt sett.

På rådsmötet den 15 februari uttryckte utbildningsministrarna sitt stöd för initiativet. De påpekade också att nätverken bör sträva efter kvalitet och excellens och samtidigt säkerställa en jämn geografisk spridning i EU och involvera universitet från alla medlemsländer. Kopplingen mellan utbildning och forskning ska vara en viktig princip. Initiativet måste också vara tillräckligt ambitiöst för att främja en ny positiv anda av samarbete mellan europeiska universitet.

Kommissionen samråder för närvarande med aktörer från gräsrotsnivå till regeringsnivå för att tillsammans utforma initiativet. Som ett led i arbetet publicerar kommissionen de diskussionsunderlag man får in. Eventuella ytterligare bidrag kan skickas till EAC-HE@ec.europa.eu.

 

Diskussionsunderlag