×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

European Tertiary Education Register
The European Tertiary Education Register (ETER) is the first comprehensive database of higher education institutions in Europe.

What is it?

The European Tertiary Education Register (ETER) is a database of higher education institutions in Europe.

ETER provides detailed data on 2,465 higher education institutions hosting more than 17 million students at Bachelor, Master and PhD level. Covering 32 European countries, the data includes university size, number and gender of students and staff, subject areas and degree levels, as well as information about research, international students and staff, and funding.

Using information from national statistical authorities, ETER complements other data on university performance, such as U-Multirank, and system-level higher education statistics (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Why is it being done?

Ministers in the European Higher Education Area committed themselves to making higher education systems easier to understand for the public, and especially for students and employers, especially by supporting the improvement of transparency tools to gather empirical evidence.

The European Tertiary Education Register is a principal tool for this as it will provide a wider range of comparable basic information on higher education institutions. It will be useful also for higher education institutions to compare their profiles with others (to identify research or educational partners, for example, or to spot opportunities for specialisation) and for policy makers who have to manage the higher education system as a whole.