×

Köszönjük, hogy ellátogatott az oktatás és képzés témakörével foglalkozó megújult honlapunkra.  Az oldalak többsége jelenleg csak angolul olvasható.  Folyamatban van azonban a honlap fordítása az EU többi 23 hivatalos nyelvére.  Az oldalakat frissíteni fogjuk, amint rendelkezésre állnak a fordítások.

A Bizottság javaslata: A Tanács ajánlása a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerekről

Az emberi élet korai évei a legmeghatározóbbak a tanulási készségek kialakulása szempontjából, és nagyban befolyásolják az egyén tanulmányi és szakmai előmenetelét, munkaerőpiaci elhelyezkedését, valamint társadalmi beilleszkedésének esélyeit.

Az emberi élet korai évei a legmeghatározóbbak a tanulási készségek kialakulása szempontjából, és nagyban befolyásolják az egyén tanulmányi és szakmai előmenetelét, munkaerőpiaci elhelyezkedését, valamint társadalmi beilleszkedésének esélyeit. A kisgyermekkori nevelés és gondozás alapozza meg a későbbi tanulást, tehát hatékony beruházás az oktatásba és a képzésbe. A színvonalas kisgyermekkori gondozás elengedhetetlen az oktatási eredmények javításához, továbbá esélyegyenlőséget teremt a tanulók, különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára. A szociális jogok európai pillére éppen ezért kimondja, hogy a gyermekeknek joguk van a megfizethető, jó minőségű kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz.

A Bizottság tanácsi ajánlásra tett javaslatot a magas színvonalú kisgyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerek témájában, azzal a céllal, hogy:

  • EU-szerte egységes értelmezés alakuljon ki arról, hogy mi minősül jó minőségű szolgáltatásnak. Ez viszont elősegítheti tagállami reformok megvalósulását, és ösztönzi a társadalmi befogadást a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztásának megkönnyítése által;
  • támogassa az uniós tagállamok azon erőfeszítéseit, hogy könnyebben hozzáférhetővé és színvonalasabbá tegyék a kisgyermekkori nevelési és gondozási rendszereiket. Ezen belül az EU saját forrásaival is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy javulást lehessen elérni ezeknek a szolgáltatásoknak a rendelkezésre állása és a minősége tekintetében.