×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι τα πιο σημαντικά για τη διάπλαση του ατόμου και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές του όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ένταξη. Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα δημιουργεί τις βάσεις της μελλοντικής μάθησης και είναι αποτελεσματική επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι τα πιο σημαντικά για τη διάπλαση του ατόμου και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές του όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ένταξη. Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα δημιουργεί τις βάσεις της μελλοντικής μάθησης και είναι αποτελεσματική επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και προσφέρουν ένα δίκαιο ξεκίνημα σε όλους τους μαθητές, ειδικά όσους προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων τονίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προσιτή και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Με την πρότασή της για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας, η Επιτροπή έχει ως στόχο:

  • να διαμορφώσει μια κοινή πανευρωπαϊκή αντίληψη σχετικά με το τι σημαίνει η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η οποία με τη σειρά της θα ενισχύσει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη καθώς θα διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών·
  • να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και την ποιότητα των συστημάτων τους προσχολικής ηλικίας και φροντίδας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση για βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών και η αναθεώρηση των κριτηρίων αναφοράς και των στόχων.