×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Návrh doporučení Rady o předškolním vzdělávání a péči

Raný věk je pro formování osobnosti velmi důležitý. Má velký vliv na to, jaké bude mít člověk vyhlídky na získání kvalitního vzdělání, poté pracovního místa a v konečném důsledku ovlivňuje i to, jak se zapojí do společnosti. Předškolní vzdělávání a péče je základem dalšího učení a efektivních investicí do vzdělávání a odborné přípravy.

Raný věk je pro formování osobnosti velmi důležitý. Má velký vliv na to, jaké bude mít člověk vyhlídky na získání kvalitního vzdělání, poté pracovního místa a v konečném důsledku ovlivňuje i to, jak se zapojí do společnosti. Předškolní vzdělávání a péče je základem dalšího učení a efektivních investicí do vzdělávání a odborné přípravy. Vysoce kvalitní služby v této oblasti jsou tak nezbytné ke zlepšení výsledků vzdělávání a zajištění spravedlivých příležitostí do začátku školní docházky pro všechny žáky, zejména ty, kteří pocházejí ze znevýhodněného prostředí. Proto je v evropském pilíři sociálních práv zdůrazněno, že děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní vzdělávání a péči v raném věku.

V návrhu doporučení Rady ke kvalitě systémů předškolního vzdělávání a péče si Komise klade tyto cíle:

  • dohodnout se na společné celounijní představě o poskytování kvalitních služeb. Tím se podpoří vnitrostátní reformy a sociální začlenění a usnadní výměna zkušeností a osvědčených postupů.
  • podporovat členské státy v jejich úsilí o zlepšení dostupnosti a kvality systémů předškolního vzdělávání a péče. To znamená dát k dispozici finanční prostředky EU na zlepšení dostupnosti a kvality služeb a přezkoumat kritéria a cíle.