×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

Ett europeiskt utbildningsområde

Europeiska kommissionen håller på att ta fram initiativ för att bidra till arbetet med ett europeiskt utbildningsområde. Initiativen speglar kommissionens ambition att unga människor ska kunna få den bästa utbildningen och ha möjlighet att söka jobb i hela EU.

Students of all ages studying

Ett europeiskt utbildningsområde

Det ligger i alla EU-länders intresse att fullt ut dra nytta av utbildningens och kulturens potential att skapa jobb, ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Utbildning och kultur är också ett sätt att uppleva den europeiska identiteten i all dess mångfald.

Europeiska kommissionen håller på att ta fram initiativ för att bidra till arbetet med ett europeiskt utbildningsområde. Initiativen speglar kommissionens ambition att unga människor ska kunna få den bästa utbildningen och ha möjlighet att söka jobb i hela EU. Man vill att följande ska gälla i EU:

  • Normen ska vara att man tillbringar en tid utomlands för att studera och lära. 
  • Examensbevis från grund- och gymnasieskolan och den högre utbildningen ska erkännas i hela EU. 
  • Normen ska vara att alla kan två språk utöver modersmålet.
  • Alla ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet, oavsett socioekonomisk bakgrund.
  • Alla ska ha en stark känsla för sin identitet som EU-medborgare, för det europeiska kulturarvet och den europeiska mångfalden.

Vad gör kommissionen för att skapa ett europeiskt utbildningsområde?

I januari 2018 presenterade kommissionen ett första paket med åtgärder som handlade om följande aspekter:

Kommissionen har nu också lagt fram ett andra paket med initiativ.

I sitt meddelande Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll lyfter kommissionen fram hur viktigt det är med utbildning, ungdomsfrågor och kultur för EU:s framtid. I meddelandet beskriver kommissionen hur man tänker förverkliga de uppmaningar som EU:s ledare framförde i Europeiska rådets slutsatser från december 2017. Visionen är att bygga upp ett europeiskt utbildningsområde genom en kombination av:

Man beskriver också de pågående initiativen för Europauniversitet och ett europeiskt studentkort.

I paketet ingår också förslag till rådets rekommendationer om