Evropski izobraževalni prostor
Komisija pripravlja pobude v pomoč pri vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora, ki naj bi vsem mladim omogočil najboljše izobraževanje in usposabljanje ter zaposlitev po vsej Evropi.
Students of all ages studying

Posodobitev: 30. september 2020

30. septembra 2020 je bilo objavljeno novo sporočilo o evropskem izobraževalnem prostoru. Sporočilo določa pot do vzpostavitve evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

To stran posodabljamo, da bi upoštevali novo sporočilo. Medtem lahko preberete sporočilo za javnost in prenesete sporočilo.

Vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora

V skupnem interesu vseh držav članic EU je, da v celoti izkoristijo potencial izobraževanja in kulture kot gonilnih sil za ustvarjanje delovnih mest, gospodarsko rast in večjo socialno kohezijo, pa tudi kot načinov za doživljanje evropske identitete v vsej njeni raznolikosti. 

Komisija pripravlja pobude v pomoč pri vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora. V skladu z vizijo te politike naj bi po vsej EU: 

Kako si EU prizadeva za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora 

Komisija je predstavila prvi sveženj ukrepov na naslednjih področjih: 

V svojem sporočilu Za močnejšo Evropo: vloga mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik je Komisija predlagala drugi sveženj pobud in poudarila pomembno vlogo izobraževanja, mladih in kulture za prihodnost Evrope. Komisija je v sporočilu predstavila ukrepe v odgovor na poziv evropskih voditeljev k ukrepanju iz sklepov Evropskega sveta iz decembra 2017

V sporočilu je opisana vizija Komisije za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora kot kombinacije naslednjih ukrepov:

V sporočilu sta predstavljeni tudi pobudi evropske univerze in evropska študentska izkaznica. Sveženj pobud vključuje predloge za priporočila Sveta o:

Priporočilo Sveta o celovitem pristopu k poučevanju in učenju jezikov so ministri in ministrice za šolstvo sprejeli na seji Sveta 22. maja 2019 v Bruslju.