Európsky vzdelávací priestor

Komisia vyvíja iniciatívy na podporu vytvárania európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý mladým ľuďom umožní získať to najlepšie vzdelanie a odbornú prípravu a zamestnať sa kdekoľvek v Európe.
Students of all ages studying

Aktualizácia: 30. septembra 2020

Nové oznámenie o európskom vzdelávacom priestore bolo uverejnené 30. septembra 2020. Stanovuje sa v ňom cesta k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Táto stránka sa aktualizuje, aby odrážala nové oznámenie. Dovtedy si môžete prečítať tlačovú správu a stiahnuť oznámenie.

Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru

Je v záujme všetkých členských štátov EÚ, aby využili plný potenciál vzdelávania a kultúry a vnímali ich ako hybnú silu pre vytváranie pracovných miest, ekonomický rast a väčšiu sociálnu súdržnosť a takisto ako príležitosť zažiť európsku identitu v celej jej rozmanitosti. 

Komisia vyvíja iniciatívy na podporu vytvárania európskeho vzdelávacieho priestoru. Táto politika zahŕňa víziu, že v celej EÚ: 

Čo podniká EÚ v snahe vytvoriť európsky vzdelávací priestor? 

Komisia predložila prvý balík opatrení zameraných na: 

Vo svojom oznámení s názvom Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry Komisia navrhuje druhý balík iniciatív a zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú vzdelávanie, mládež a kultúra zohrávajú pri formovaní budúcnosti Európy. Toto oznámenie sa zaoberá tým, ako Komisia reaguje na výzvy európskych lídrov stanovené v záveroch Európskej rady z decembra 2017

V oznámení sa opisuje vízia Komisie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý zahŕňa:

V oznámení sa uvádzajú aj prebiehajúce iniciatívy zamerané na vznik európskych univerzít a zavedenie európskej študentskej karty. Tento balík iniciatív obsahuje návrhy odporúčaní Rady o:

Ministri školstva na zasadnutí Rady 22. mája v Bruseli prijali odporúčanie Rady o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov.