Un spațiu european al educației
Comisia pregătește inițiative pentru a contribui la crearea unui spațiu european al educației care să le permită tuturor tinerilor să beneficieze de cea mai bună educație și formare și să găsească locuri de muncă peste tot Europa.
Students of all ages studying

Actualizare: 30 septembrie 2020

La 30 septembrie 2020 a fost publicată o nouă comunicare privind spațiul european al educației, în care se stabilește calea de urmat către realizarea sa până în 2025.

Această pagină este în curs de actualizare pentru a ține cont de noua comunicare. Între timp, vă invităm să citiți comunicatul de presă și să descărcați textul comunicării.

Un spațiu european al educației

Toate statele membre au interesul să folosească întregul potențial al educației și culturii pentru a crea locuri de muncă și pentru a favoriza creșterea economică și coeziunea socială, dar și pentru a-l transforma într-un mijloc prin care identitatea europeană să poată fi percepută în toată diversitatea sa. 

Comisia Europeană lansează inițiative menite să creeze un spațiu european al educației. Această politică prevede ca, pe întreg teritoriul UE: 

Ce măsuri ia Comisia pentru a realiza un spațiu european al educației  

Comisia a prezentat un prim pachet de măsuri care abordează: 

În Comunicarea sa intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”, Comisia a propus un al doilea pachet de inițiative care să evidențieze rolul esențial al educației, tineretului și culturii în clădirea viitorului Europei. În același timp, arată ce face pentru a răspunde invitațiilor formulate de liderii europeni în concluziile Consiliului European din decembrie 2017

Comunicarea descrie viziunea Comisiei privind crearea unui spațiu european al educației, combinând:

În aceeași comunicare, Comisia prezintă inițiativele în curs privind universitățile europene și legitimația europeană de student. Acest pachet de inițiative cuprinde și câteva propuneri de recomandări ale Consiliului, cu privire la:

Recomandarea Consiliului privind o abordare globală a predării și învățării limbilor a fost adoptată de miniștrii educației în cadrul reuniunii Consiliului de la Bruxelles din 22 mai 2019.