Un spațiu european al educației

Spațiul european al educației urmărește să sprijine statele membre ale Uniunii Europene în construirea unor sisteme de educație și formare reziliente și orientate spre viitor. 
Students of all ages studying

Către un spațiu european al educației (2025)

Spațiul european al educației urmărește să încurajeze cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) pentru a îmbogăți și mai mult calitatea și caracterul incluziv al sistemelor naționale de educație și formare.

Având în vedere, în special, pandemia de COVID-19, este esențial să se prevină ca barierele structurale din calea învățării și a dezvoltării competențelor să afecteze perspectivele de angajare ale cetățenilor și participarea lor în societate.

Prin urmare, spațiul european al educației este legat de Next Generation EU, planul de redresare al UE în urma pandemiei de COVID-19, menit să scoată Uniunea din criză și să deschidă calea către o Europă modernă și mai durabilă, capabilă să facă față tranziției digitale și tranziției verzi.

Scopul său este de a dezvolta o abordare holistică a acțiunii UE în domeniul educației și formării pentru a crea un veritabil spațiu european de învățare, de care să beneficieze, în egală măsură, cursanții, profesorii și instituțiile.

Ideea creării unui spațiu european al educației a fost aprobată pentru prima dată de liderii europeni la Summitul social din 2017 de la Göteborg (Suedia). Primele pachete de măsuri au fost adoptate în 2018 și 2019.

În „Orientările politice pentru viitoarea Comisie Europeană 2019-2024”, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, s-a angajat să ia măsurile necesare pentru ca spațiul european al educației să devină o realitate până în 2025.

O abordare consolidată pentru realizarea spațiului european al educației

O nouă comunicare a Comisiei privind realizarea spațiului european al educației până în 2025 a fost publicată la 30 septembrie 2020. 

Aceasta prezintă o abordare ambițioasă pentru ca SEE să devină realitate până în 2025. Sunt furnizate detalii despre mijloacele și etapele prevăzute pentru atingerea obiectivelor spațiului european al educației, împreună cu statele membre ale UE și cu părțile interesate din domeniul educației și formării.

Viziunea Comisiei privind un spațiu european al educației se structurează pe șase dimensiuni:

 • îmbunătățirea aptitudinilor de bază, inclusiv a competențelor digitale și a aptitudinilor transversale, cum ar fi spiritul antreprenorial, creativitatea și angajamentul civic
 • facilitarea mobilității cursanților și a educatorilor și a cooperării internaționale între instituțiile de învățământ
 • promovarea învățării limbilor străine și a multilingvismului și sprijinirea descoperirii și gestionării diversității culturale
 • îmbogățirea educației cu o perspectivă europeană care să încurajeze înțelegerea și gândirea critică asupra a ceea ce înseamnă Europa în viața de zi cu zi a cetățenilor
 • asigurarea faptului că instituțiile de educație și formare profesională sunt sigure, favorabile incluziunii și imune la dezinformare.
 • decuplarea nivelului de educație și a rezultatelor de statutul social, economic și cultural, pentru a promova mobilitatea socială
 • promovarea educației favorabile incluziunii și a egalității de gen la toate nivelurile și în toate sectoarele educației și formării
 • îmbunătățirea dimensiunii de gen, de exemplu prin combaterea comportamentului sexist și a hărțuirii sexuale în domeniul educației și formării
 • asigurarea faptului că educația și formarea profesională (EFP) sunt adaptate la tranziția verde și cea digitală și că sunt instituite strategii de învățare pe tot parcursul vieții adaptate exigențelor viitorului
 • consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul activităților pentru tineret, al sportului și al culturii, promovând învățarea non-formală
 • depunerea de eforturi în vederea asigurării echilibrului de gen în funcțiile de conducere, inclusiv în instituțiile de învățământ superior, și a deschiderii profesiilor în care bărbații și/sau femeile sunt reprezentați/reprezentate în mod inegal
 • combaterea stereotipurilor de gen în ceea ce privește opțiunile de studiu și în cadrul practicilor și materialelor educaționale.
 • instituirea unei coaliții „Educație pentru climă”, pentru a mobiliza experți și resurse în vederea schimbării comportamentului în ceea ce privește durabilitatea mediului
 • realizarea de investiții în infrastructura de educație și formare ecologică 
 • integrarea durabilității mediului în științele naturale și umane și încurajarea schimbului de competențe, metode, procese și culturi asociate acestora
 • asigurarea faptului că cetățenii posedă competențele necesare pentru a prospera în economia verde a viitorului, cum ar fi competențele digitale și antreprenoriatul.https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
 • sprijinirea statelor membre în abordarea lipsei de cadre didactice și stimularea diversificării și atractivității carierei de profesor
 • asigurarea faptului că profesorii și formatorii au oportunități de dezvoltare profesională continuă 
 • îmbunătățirea calității și cantității perioadelor de mobilitate a cadrelor didactice în cadrul formării lor inițiale și ulterior
 • luarea măsurilor necesare pentru ca mobilitatea internațională să fie o parte integrantă a formării cadrelor didactice.
 • sprijinirea unei cooperări mai strânse și mai aprofundate între instituțiile de învățământ superior, în special alianțele internaționale din domeniu
 • implicarea în implementarea integrală a inițiativelor privind universitățile europene și legitimația europeană de student
 • crearea, împreună cu statele membre și părțile interesate, a unei agende de transformare pentru instituțiile de învățământ superior
 • elaborarea unei abordări europene în materie de microcertificate, pentru a contribui la extinderea oportunităților de învățare și la consolidarea rolului învățământului superior și al instituțiilor de educație și formare profesională în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
 • promovarea de programe specializate de educație privind competențele digitale avansate legate de tehnologiile de vârf, cum ar fi inteligența artificială și calculul de înaltă performanță
 • stimularea eforturilor UE de a aborda provocările globale și promovarea intereselor și valorilor europene la nivel internațional, inclusiv realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite pentru 2020
 • continuarea internaționalizării învățământului european la nivel primar, secundar și terțiar (superior), precum și în domeniul educației profesionale și al activităților pentru tineret
 • promovarea colaborării între instituțiile de învățământ la nivel internațional pentru a contribui la atragerea celor mai bune talente în Europa și promovarea învățării reciproce și a proiectelor internaționale comune de cercetare și inovare
 • încurajarea reformei sistemelor de educație, formare și cercetare din Balcanii de Vest și din țările vizate de politica europeană de vecinătate.

La 18 februarie 2021, Consiliul a aprobat rezoluția privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale, în perspectiva spațiului european al educației și nu numai (2021-2030). 

Ce măsuri ia Comisia pentru a realiza un spațiu european al educației 

Comunicarea privind realizarea spațiului european al educației până în 2025 stabilește o serie de mijloace și etape, structurate în jurul celor șase dimensiuni. 

Pentru mai multe informații cu privire la aceste politici și inițiative individuale care vor sprijini punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a spațiului european al educației, accesați paginile cu informații pe această temă și secțiunile referitoare la politici.

Spațiul european al educației va funcționa în sinergie cu agenda pentru competențe în Europa, cu politica reînnoită în domeniul EFP și cu spațiul european de cercetare pentru a valorifica cunoștințele și pentru a le stabili drept fundament în vederea redresării și prosperității Europei.

Pentru ca spațiul european al educației să poată deveni realitate până în 2025 și pentru a urmări progresele înregistrate, Comisia propune instituirea unui cadru de cooperare și dialog cu statele membre și cu alte părți interesate.

Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre în vederea dezvoltării unui veritabil cadru de guvernanță pentru spațiul european al educației.

De asemenea, va institui o platformă permanentă a spațiului european al educației ca portal public de acces la acțiunile și serviciile sale, ceea ce va asigura transparența și accesul la informații în domeniu și la rezultatele cooperării în materie de politici.